“”

Batterilagring

Batterilagring av solel

Batterilagring är steg två för den som har solcellspaneler och producerar sin egen el. Möjligheterna är många och utvecklingen går rasande snabbt.
Framtidssäkra din anläggning för batterilagring.

Flexibel batterilagring

Solpower rekommenderar Ferroamps flexibla och högeffektiva batterier när det kommer till batterilagring av solel. Deras mångsidiga lösningar är givetvis fullt integrerat med EnergyHub-systemen, möjligt att bygga ut med fler moduler efter behov och över tid.

För villa och lantbruk

Ferroamps ESS System är ett modulärt uppbyggt batterisystem som enkelt och flexibelt kan anpassas till olika behov av lagringskapacitet. Det passar bra till allt ifrån mindre villor till lantbruk och mindre flerfamiljsbostäder. Batteriets lagringskapacitet kan byggas ut från 7kWh till 10.5kWh eller 14kWh.

Batterilagring av solel

Lagra och använd vid behov

Genom att själv lagra solelen du producerar kan den komma dig till dina behov är som störst. Dagtid laddas batterierna upp, kvällstid kan ditt hushåll använda el utan att behöva köpa av ditt nätbolag. Vid höga elpriser när många använder el, som kvällar, behöver det inte påverka dig nämnvärt. Du kan både köra tvättmaskin och diskmaskin, kolla på en serie medan barnen spelar dator. Batterilagringen i garaget gör sin grej, ni gör eran!

Batterilagring och elbil

En utomordentlig lösning för batterilagring i relation till en elbil är Ferroamps ESS System. Det är framtidens melodi att själv producera den el man använder och solceller på taket är då en självklarhet. Att kunna lagra solel och använda vid behov blir i framtiden allt mer avgörande och har hushållet en elbil är batterilagring högintressant. Chansen är nämligen stor att det om några år inte står en, utan två elbilar på din uppfart. Fullladdade med solel från ditt hus tak.

Lagra solel i batterier

Framtidssäkra ditt elbehov

Batterilagring av solel hjälper dig att rusta för framtiden. Det möjliggör för dig att sänka dina elkostnader då du kan minska din mängd köpt el till förmån för den din anläggning producerar.

I kombination med elbilsladdare och uppbyggt i moduler för att kunna byggas ut över tid skapas trygghet och långsiktigthet för dig och ditt hushåll.

Lagara och använd vid behov

Lagra solel som produceras på dagen och använd på kvällen eller när förbrukningen är som högst.

Köp och lagra el när den är som billigast

Använd schemaläggningsfunktionen i EnergyHub-systemet som möjliggör laddning av batteriet när elpriset är lågt, för att sedan använda den lagrade elen när elpriset är högt.

enkelt och utbyggbart

Enkel installation och utbyggnad med hög modularitet.

Grönt avdrag!

Nyttja det gröna avdraget vid installation av ett mindre system i år och bygg ut med ökad kapacitet över tid.