“”

GDPR 

Personuppgiftspolicy

GDPR – EU dataskyddsförordning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Personuppgiftsansvarig
Solpower Sverige AB, organisationsnummer: 559 379–8886 är ansvarig för behandling av personuppgifter i samband med att företaget kontaktas samt i samband med köp, rådgivning och andra ärenden och kan kontaktas vid frågor. Kontaktuppgifter finns i sidfoten.

Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?
Nedan finns en översikt över vilka personuppgifter Solpower Sverige AB samlar in, vad de används till samt grund för behandling. Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp av våra produkter registrerar vi namn, adress och kontaktinformation, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den samt information om installation. Vi behöver även personnummer för att kunna göra för-anmälan, efter-anmälan och ansöka om grönt bidrag, fakturering m.m.
Reklamationer och reparationer: Om du reklamerar en vara eller ber oss att göra en reparation behövs kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen, genomföra reparationen och tillhandahålla information om servicestatus, servicehistorik, eventuella uppgraderingar av produkter, samt för att kunna informera om vad som händer i ärendet.
Behandlingen bedöms nödvändig för att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt avtal. Vissa leverantörer kräver även att kunden identifieras för att godkänna garantier och utföra reparationer. I dessa fall delas nödvändiga personuppgifter med den leverantören.
Syftet med registreringen och grunden för behandling av uppgifterna är att fullgöra och administrera avtalsförhållanden mellan företag och kund.
Kundservice: Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta Solpower Sverige AB behöver vi veta vem du är, din adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig.
Elektronisk marknadsföring: Bara om du uttryckligen har samtyckt till det kommer Solpower Sverige AB att använda dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information om nyheter om energilösningar samt våra produkter till dig. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, enligt ovanstående, och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än skyddet för dina personuppgifter när du tar kontakt med oss och efterfrågar våra tjänster.

Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?
Solpower Sverige AB kommer endast att dela personuppgifter med andra för att fullgöra vårt åtagande, vilket skulle kunna omfatta leverantörer eller samarbetsparter. Personuppgifter kan i undantagsfall lämnas ut till relevanta myndigheter eller andra offentliga organ när ett sådant krav följer av lag.

Lagringstid
Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har gått ut, om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen. Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke. I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för analytiska ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter.

Dina rättigheter
Ta tillbaka samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev eller marknadsföring från Solpower Sverige AB kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Även om behandlingen av personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen, även om detta kan medföra att Solpower Sverige AB inte längre har möjlighet att hjälpa dig med vissa tjänster. Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till alla personuppgifter vi har om om dig. Begäran om rättelse eller radering: Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter. Notera dock att borttagning av personuppgifter kan medföra att Solpower Sverige AB inte längre har möjlighet att hjälpa dig med vissa tjänster.
Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att ingå avtal med dig. Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas samt att invända mot delar av behandlingen av dina personuppgifter. Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten.

Solpower Sverige AB
2022-05-27

Cookies
Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. En permanent cookie är en textfil som sparas lokalt på din hårddisk av webbplatsen medan en sessionscookie sparas i webbläsaren under hela ditt besök på webbplatsen. En cookie kan till exempel göra det möjligt att anpassa ditt besök och/eller för att spara tid i ofta återkommande aktiviteter. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen ska fungera bra.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare
Genom inställningar i din webbläsare kan du själv ställa in hur du ställer dig till användandet av cookies. Blockerar du samtliga cookies behöver du vara medveten om att viss funktionalitet på sajten kan gå förlorad.

• Cookiehantering i Chrome
• Cookiehantering i Firefox
• Cookiehantering i Internet Explorer och Edge
• Cookiehantering i Opera
• Cookiehantering i Safari

För mer information om cookies hänvisas till
Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll. Solpower ansvara inte innehåll eller hur coockies hanteras på dessa inbädda webbplatser, utan hänvisar till respektive original webbplats.