“”

Solceller

Solceller i Jönköping för privatpersoner

Det är smart. Det är kort och gott svaret på varför du ska lägga solpaneler på din villa.
En stor insats för miljön och din plånbok, då solpaneler troligtvis är den enda investering du kan göra i ditt hus som över tid betalar tillbaka sig – flera gånger om.

Hur fungerar solceller?

Solceller skapar elektricitet från solens energi. Det behöver därför inte vara varmt eller molnfritt för att fungera, vilket hade varit fallet om vi gjorde el av solens värmeenergi. 
Solpower erbjuder solceller Jönköping och Huskvarna-området.

Vilka tak är lämpliga?

Solpaneler går att lägga på alla typer av tak, som plåttak, tegelpannor eller dyl. Lutningen av taket och väderstreck mot solen påverkar hur mycket el som produceras. Lutande tak i söderläge är optimalt, men tak i öst/västligt läge producerar väldigt mycket el.

Den traditionella solcellsanläggningen

Många villor har en huvudsäkring på 16 A och då lämpar sig en traditionell installation av solpaneler. Solpanelerna på taket monteras ihop och kablar dras till en växelriktare. Likströmmen som produceras på taket omvandlas i växleriktaren till växelström och leds in i husets elcentral. Antingen för att användas i hushållet eller för att säljas till ditt elbolag.

Detta är ett miljövänligt och enkelt sätt för dig att möta ditt behov av el och sälja den el du inte själv gör åt.
Vill du lagra el själv kan den klassiska solcellsanläggning kompletteras med batterilagring och laddare till elbil.

Hur går försäljningen av solel till?

Solcellerna på ditt tak kommer att producera el som du inte själv hinner använda upp. Dels på sommarhalvåret då produktionen är som störst, dels dagtid då hushållet ofta står tomt. När hushållet inte gör åt den el som produceras exporteras elen ut på det allmänna nätet och du får betalt för detta.

Vem köper min solel?

Ditt elnätsägare byter kostnadsfritt ut din elmätare till en som automatiskt både kan mäta inkommande och utgående el. Elen du säljer kvittas mot den du köper och avräknas på din elfaktura. Du väljer själv vem du vill sälja din el åt, men det måste vara samma bolag som du också köper el av.

Hur lång leveranstid har Solpower?

Ta kontakt med oss för att få uppdaterad information om vår aktuella leveranstid från beställd anläggning till att vi monterat den och produktionen är igång. Vid ett projekt upprättar vi en tidsplan med dig när anläggningen ska vara klar. Vi försöker leverera snabbare än vi lovar, inte tvärt om! 

Världsledande varumärken för solceller

Komponenterna i solpaneler tillverkas uteslutande i Kina och monteras där. Men det finns flera företag som bygger solpaneler i Europa. Solpower som lägger solceller i Jönköping och Huskvarna har valt att jobba med ett antal världsledande varumärken som står för miljötänk, beprövad funktionalitet och hållbarhet.

solceller jönköping

Solceller Jönköping villor

Våra bästa argument!

Vill du kämpa för miljön eller spara pengar.
Gör båda och gå över till en förnybar energiförsörjning. Som villaägare har du goda möjligheter att göra en miljösmart och lönsam investering. Förutom minskade elkostnader ökar investeringen värdet på din bostad – och du kan även tjäna extra pengar på att sälja överskottselen vidare.

Vill du slippa den dyra elräkningen varje månad? Boka en gratis konsultation med oss på Solpower så hjälper vi dig.

Grönt Bidrag

Staten ger c:a 20% – 50% i bidrag till solcellsanläggning, laddbox & batterilagring.

Minska Elkostnaderna

Använd din egenproducerade el för att täcka villans energibehov.

Tjäna pengar

Sälj den el som du inte använder själv till spotpris.

Öka värdet på fastigheten

En solcellsanläggning är attraktivt och höjer marknadsvärdet på villan.

Miljövänligt

Hjälp till i miljö-omställningen med helt förnybar energiförsörjning.

Är Ferroamp något för dig?

Med en huvudsäkring på 20A eller högre kan Ferroamp vara ett alternativt.
I en sådan anläggning ersätts växelriktaren med en smart EnergyHub som länkar samman ett avancerat system för solel, energilagring och elbilsladdning.

Ett system av möjligheter

Det flexibla systemet går bygga om eller bygga ut, utifrån önskemål och behov. Det skapar möjligheter och då utvecklingen på solelsområdet går med ljusets hastighet är det ingen du idé att ligga i framkant.
Vill man utöka med fler solcellspaneler eller öka batterilagringskapaciteten, vara redo att börja ladda sin elbil direkt med likström när det är möjligt, då är Ferroamp lösningen.

Frigör effekt och ökar stabiliteten

Fasbalansering kan låta som ett krångligt ord, men Ferroamp tar hand om detta åt dig. Det innebär kort att systemet i realtid parerar din belastning på huvudsäkringen, allt för att kapa effekttoppar. Effekt frigörs för elbilsladdning och möjligheten att sänka storleken på huvudsäkringen. Systemet ”delar ut” elen på den säkring som är minst belastad. Hej då, att säkringen går. Hej, framtiden!

Har du förutsättningarna?

Priset på en solcellsanläggning med Ferroamp kostar lite mer än en traditionell, men sett över tid är det utan tvekan ett alternativ att överväga om de grundläggande kraven uppfylls av dig:

  • Du har en huvudsäkring på 20A eller högre.
  • Du har effektabonnemang eller kommer att få det.
  • Du kommer inom en femårsperiod att skaffa elbil.
  • Du önskar kunna utöka med fler solceller i framtiden.
  • Du är intresserad av teknik och önskar högupplöst data från ditt elsystem.

Vi berättar gärna mer om Ferroamp för dig!

Solceller för större anläggningar

Storleken på anläggning spelar egentligen inte någon roll vad gäller förutsättningar och funktion. En stor anläggning producerar mer el, vilket ger mer avkastning. En större investering, en större förtjänst över tid. För plånboken och för miljön.

Solel för bostadsrättsföreningar

Vi hjälper er analysera era behov och hur en anläggning på bästa sätt skulle vara uppbyggd. Då Sverige ställer om sitt fokus från fossila bränslen till eldrift av bilar ställer det nya krav på bostadsrättsföreingar.

Solpower hjälper er att göra en analys hur elnätet i fastigheten belastas i nuläget, räknar på antal elbilsladdningsstolpar och hjälper er värdera ifall batterilagring vore klok i just ert fall.

Solel för lantbruk och gårdar

Möjligheterna att använda solel som en betydande del för gårdsdrift är många. En gård förbrukar mycket el, men solen envisas med att producera energi.

Låt Solpower titta på vilka möjligheter just din gård har för solelsproduktion och hur en anläggning skulle kunna vara uppbyggd. Dels för att hantera nuet, men också vara framtidssäkrad.

Solceller för lantbruk, gårdar, BRF och företag

Hållbara argument!

För verksamheter finns många fördelar med att investera i en solcellsanläggning. Ofta finns stora ytorna som möjliggör storskalighet med hög avkastning. Normalt finns en hög energiförbrukning och med en egen elproduktion kan man sänka elkostnaderna rejält.

Med en egen produktion av förnybar el kan du även möta konsumenternas allt hårdare krav på hållbart. Elbilsladdning och/eller batterilagring kan med fördel integreras i en smart helhetslösning.

 

Ladda elbilar med egenproducerad el

Kör fosilfritt och fyll på tanken med egen producerad sol för bästa ekonomi och minsta miljöpåverkan.

El-produktion med stora ytor

Lönsamheten och effiktiviteten blir normalt bättre vid storskallig drift.

Sänk elkostnaden

Förbrukar verksamheten mycket el? använd egenproducerad el till en låg kostnad.

Framtidssäker investering

En investering i sollceller ger förnybar energi under många år. En investering som ger god avkastning under lång tid.