“”

Montera solceller

Montera solceller och producera solel

Solpower är ett kundnära solcellsföretag som monterar solceller på villor och gårdar. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar med världsledande varumärken som har beprövad hållbarhet. Här är processen att montera solceller i fyra steg:

1. Konsultation

Tillsammans går vi igenom era förutsättningar för att hitta bästa möjliga lösning. Därefter projekterar vi er anläggningen och allt pappersarbetet påbörjas.

2. Installation

Vi kommer överens om när anläggningaen skall monteras. Våra montörer kommer till er på bestämt datum. Ni kan luta er tillbaka tills montaget är klart och anläggningen driftsatt.

3. Utbildning

Efter montage och installation anpassas systemet efter era specifika önskemål. Vi visar och förklarar hur man använder appar och utbildar er i de viktigaste funktionerna.

4. Spara och få betalt

Nu kan du njuta av din miljövänliga anläggning som hjälper både miljön och din plånbok. Här börjar det riktigt roliga!

Att montera solceller i 8 steg

Solpower tar hand om processen och underlättar för dig att montera solceller. Vi projekterar, beställer paneler och all utrustning och sköter monteringen snyggt och säkert. Vi vill underlätta för dig att ställa om till solel och därför har vi här samlat de olika moment som behöver hanteras. 

1. Konsultation

Vi gör en analys av dina behov och förutsättningar och designar en anläggning som passar just dig. Vi beaktar ditt taks förutsättningar och lämplig placering av växelriktare och elbilsladdare om det är aktuellt.

2. Offert med fast pris

Du får en offert med ett fast pris för en nyckelfärdig anläggning.

3. Föranmälan

Vi kontaktar din nätägare och gör en föranmälan om planerad byggstart.

4. Montera solceller och installera

Solpower monterar och installerar solcellerna och kringutrustning.
Vår behöriga elektriker gör anslutningar.

5. Färdiganmälan och byte av elmätare

Vi lämnar en färdiganmälan till din nätägare. De kontaktar dig för att kostnadsfritt komma och byta ut din elmätare till en som både kan mäta el som går in och ut från ditt hus.

6. Elcertifikat

När installationen är klar kan du, om du vill, ansöka om ursprungsgarantier och elcertifikat. Långt ifrån alla elbolag kräver detta av mikroproducenter och det är intressant först vi stora volymer producerad el. Vi hjälper dig och ger rådgivning runt detta.

7. Vi startar anläggningen!

När elmätaren är bytt kan vi starta din anläggning och du producerar nu din egen el!

8. App och uppföljning

Du får en app till din telefon som vi hjälper dig igång med. Appen ger dig möjlighet att övervaka din produktion och Solpower finns tillgängliga för frågor.

montera solceller

Solceller för villor

Låt oss få berätta!

Vill du kämpa för miljön eller spara pengar. Gör båda och gå över till en förnybar energiförsörjning. Som villaägare har du goda möjligheter att göra en miljösmart och lönsam investering. Förutom minskade elkostnader ökar investeringen värdet på din bostad – och du kan även tjäna extra pengar på att sälja överskottselen vidare.

Vill du slippa den dyra elräkningen varje månad? Boka en gratis konsultation med oss på Solpower så hjälper vi dig.

Grönt Bidrag

Staten ger c:a 20% – 50% i bidrag till solcellsanläggning, laddbox & batterilagring.

Minska Elkostnaderna

Använd din egenproducerade el för att täcka villans energibehov.

Tjäna pengar

Sälj den el som du inte använder själv till spotpris. 

Öka värdet på fastigheten

En solcellsanläggning är attraktivt och höjer marknadsvärdet på villan.

Miljövänligt

Hjälp till i miljö-omställningen med helt förnybar energiförsörjning.

Solceller för lantbruk, gårdar, BRF och företag

Låt oss få berätta!

För verksamheter finns många fördelar med att investera i en solcellsanläggning. Ofta finns stora ytorna som möjliggör storskalighet med hög avkastning. Normalt finns en hög energiförbrukning och med en egen elproduktion kan man sänka elkostnaderna rejält.

Med en egen produktion av förnybar el kan du även möta konsumenternas allt hårdare krav på hållbart. Elbilsladdning och/eller batterilagring kan med fördel integreras i en smart helhetslösning.

Ladda elbilar med egenproducerad el

Kör fosilfritt och fyll på tanken med egen producerad sol för bästa ekonomi och minsta miljöpåverkan. 

El-produktion med stora ytor

Lönsamheten och effiktiviteten blir normalt bättre vid storskallig drift.

Sänk elkostnaden

Förbrukar verksamheten mycket el? använd egenproducerad el till en låg kostnad.

Framtidssäker investering

En investering i sollceller ger förnybar energi under många år. En investering som ger god avkastning under lång tid.