“”

Solpowers blogg

Vad tjänar man på solceller?

jun 14, 2023 | Ekonomifrågor

För det första sparar man på miljön. Man sparar på planeten jorden för kommande generationer och för varje dag ser vi alla behovet av en långsiktigt hållbar livsstil och investeringar. Man tjänar så klart också pengar på solel, dels genom att kunna använda el direkt när den lyser på ditt tag, men också genom försäljning av överskottsel som skickas ut på elnätet.

Det är också en förtjänst att minska sitt behov av att köpa el eller förse sig med energi utifrån och det är en rimlig ambition att kunna bli självförsörjande på el genom solceller.

Ett tänkbart exempel kring vad man tjänar på solceller

Förbrukar man 15kWh el på ett år och el inklusive moms och skatter skulle kosta 2 kr/kWh blir det en kostnad på 30 000 kr per år. Om du är självförsörjande på el tjänar du i stället dessa 30 000 kr per år.
Som mikroproducent får du också göra avdrag i din deklaration med skattereduktion för solel.

Fler frågor och svar kring solel och solpaneler hittar du HÄR.