“”
Var tillverkas solpaneler?

Var tillverkas solpaneler?

Den största delen av världens solceller produceras i Kina, men det sker tillverkning här i Europa och Tyskland är den största producenten. Det som så klart väger tungt inför valet av solpaneler är prestanda och effekt på panelerna. Det är ofta inte så stor skillnad...