“”

Solpowers blogg

Var tillverkas solpaneler?

maj 9, 2023 | Produktionsfrågor

Den största delen av världens solceller produceras i Kina, men det sker tillverkning här i Europa och Tyskland är den största producenten. Det som så klart väger tungt inför valet av solpaneler är prestanda och effekt på panelerna. Det är ofta inte så stor skillnad mellan olika paneler och även i europeiska solpaneler finns vissa komponenter som är importerade från Asien. Tillverkningsland för panelerna blir för vissa avgörande vid valet av solpaneler.

Det är otroligt svårt att få total kontroll över tillverkningskedjan i solpaneler om man önskar spåra allt enda tillbaka till brytningen av vissa metaller som solceller innehåller. Som företag har Solpower valt att lita på de leverantörer vi använder som själva ställer höga krav och följer rådande lagstiftning kring produktion och import av solceller.

Europeiska solpanelstillverkning sorterar givetvis under Eus lagstiftning och ställer krav på hög kvalitet på certifieringar som är relevanta.
Solpower erbjuder solpaneler från Trina solar, JA solar, Longi, Jinko samt Denim. Läs mer om respektive varumärke om du vill fördjupa dig i frågor som rör solpanelernas tillverkning.

Fler frågor och svar om solceller och solel här.