“”

Solpowers blogg

Finns det olika stödtjänster?

apr 9, 2024 | Driftsfrågor, Stödtjänster

Stödtjänster är den samlade termen för de tjänster som krävs för att hålla det svenska elnätet i balans och fungerande. Dessa tjänster kan klassificeras i två huvudkategorier: ”stödtjänster för balansering” och ”icke-frekvensrelaterade stödtjänster”.

Stödtjänster för balansering

Inom kategorin ”stödtjänster för balansering” finns de tjänster som syftar till att reglera elnätet genom att justera frekvensen, antingen upp eller ned. Det svenska elnätet kräver en stabil frekvens på cirka 50 Hz för att fungera, medan i Nordamerika är standarden 60 Hz.

Icke-frekvensrelaterade stödtjänster

I den andra kategorin, ”icke-frekvensrelaterade stödtjänster”, ingår andra viktiga tjänster för att säkerställa pålitligheten hos elnätet. Det inkluderar uppgifter som spänningsreglering, hantering av reaktiv kraft, och systemåterställning.

Svenska Kraftnät är ansvarigt för att upprätthålla balansen i elnätet samtidigt som det främjar ökad användning av förnybar energi. Eftersom solenergi är väderberoende kan produktionen vara ojämn, vilket ökar risken för över- eller underskott av el. För att hantera detta kan privatpersoner och företag med batterilagring få ekonomiskt stöd genom att ansluta sig till stödtjänster som balanserar elnätet.

Som privatperson kan man delta i dessa stödtjänster genom att bli en del av ett virtuellt kraftverk. Ett virtuellt kraftverk innebär att flera enheter, såsom batterier, kopplas samman och styrs gemensamt. Ett exempel på ett virtuellt kraftverk är CheckWatts tjänst ”Currently”.

Solpower berättar gärna mer om hur du kan tjäna pengar genom att ha en solcellsanläggning där stödtjänster inkluderas.