“”
Finns det olika stödtjänster?

Finns det olika stödtjänster?

Stödtjänster är den samlade termen för de tjänster som krävs för att hålla det svenska elnätet i balans och fungerande. Dessa tjänster kan klassificeras i två huvudkategorier: ”stödtjänster för balansering” och ”icke-frekvensrelaterade...
Vad är en aggregator?

Vad är en aggregator?

En aggregator är en aktör som samlar och paketerar flera flexibla resurser för att delta på elmarknaden som en samlad enhet. Aggregatorn kan agera på olika marknader, inklusive balansmarknaden, och sedan betalas ersättning ut till de som bidrar med sina resurser till...
Vad är CheckWatt?

Vad är CheckWatt?

Checkwatt är ett förtag som tillhandahåller stödtjänster och den innovativa tjänsten ”Currently”, som är en avtalad stödtjänst av Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät är ansvarig för att förvalta och förbättra det svenska elnätet, vilket innebär att se till...
Hur fungerar frekvensbalansering?

Hur fungerar frekvensbalansering?

Förenklat så lånar du ut ditt batteri till en s.k. stödtjänst till elnätet. Genom att göra det kopplar de ihop flera batteriinstallationer runt om i Sverige för att gemensamt stödja Svenska Kraftnät i att hålla elnätets frekvens på 50Hz. Det innebär att du får...