“”

Solpowers blogg

Vad är frekvensreglering

mar 26, 2024 | Driftsfrågor, Produktionsfrågor

Svenska Kraftnät är ansvarigt för att säkerställa att det svenska elnätet alltid är i balans och bibehåller rätt frekvens (50Hz). För att reglera frekvensen köper Svenska Kraftnät olika former av stödtjänster. CheckWatt har utvecklat ett virtuellt kraftverk som sammanför olika energikällor, inklusive solcellsanläggningar och batterilager, för att tillhandahålla dessa tjänster till Svenska Kraftnät. Du kan bli en del av detta genom att ansluta ditt batteri till CheckWatt och därmed tjäna pengar på att bidra till att balansera det svenska elnätet. Det skapar en extra inkomstkälla för dig samtidigt som du hjälper till att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Det finns fler aktörer som erbjuder stödtjänster men CheckWatt är den mest välkända. 

Solpower kan hjälpa dig om du vill ansluta dig mot CheckWatt, Varbergsenergi med flera. Genom att ansluta dig till oss får du tillgång till fler inkomstkällor när du investerar i solceller och batterilagring. Vi tar hand om hela processen åt dig så att du kan luta dig tillbaka och få ersättning för att bidra till stabiliteten i det svenska elnätet.

Framtidens energimarknad

Möjligheterna att investera i förnybar energi har aldrig varit bättre. Utöver att du producerar din egen el med solceller, öppnar investering i batterilagring upp för ytterligare fördelar. Genom att ha ett batteri kan du ansluta dig till olika smarta tjänster för flexibla energiresurser. Detta ger dig extra inkomster samtidigt som du spelar en viktig roll i att balansera det svenska elnätet.

Fler frågor och svar kring solceller och solel