“”

Solpowers blogg

Fördelar med stödtjänster

apr 23, 2024 | Funktionalitetsfrågor, Produktionsfrågor, Stödtjänster

I stället för att enbart lagra den egenproducerade solenergin i ditt batteri finns möjligheten att ansluta till en stödtjänster som tex CheckWatt. Dessa stödtjänster innebär en aktiv medverkan i att balansera elnätet, vilket i sin tur resulterar i ett mer stabilt samhällsnät. Genom att ansluta till dessa tjänster kan ditt batteri agera som en del av en större energiresurspool som kan användas dynamiskt för att upprätthålla en jämn belastning på elnätet. När belastningen är hög kan el hämtas från ditt batteri för att avlasta nätet, medan batteriet laddas när belastningen är låg, vilket bidrar till att skapa ett mer balanserat elnät.

Förmånlig ersättning för stödtjänster

CheckWatt erbjuder en månatlig ersättning för att låna ditt batteri för dessa stödtjänster, och för närvarande är ersättningen särskilt förmånlig. Denna finansiella kompensation kan vara en betydande faktor att överväga när man beslutar hur man ska använda sitt batteri. Vi rekommenderar därför att välja att ansluta till stödtjänster istället för att enbart använda batteriet för egen lagring. Detta val kan ge den bästa avkastningen på din investering och leda till en kortare återbetalningstid.

Här är några viktiga punkter att beakta när det gäller fördelarna med att ansluta till stödtjänster:

• Sänker dina elkostnader genom att dra nytta av den ekonomiska ersättningen från CheckWatt.
• Maximerar lönsamheten i din solcellsanläggning genom att utnyttja batteriets kapacitet för att bidra till balanseringen av elnätet.
• Erbjuder en förmånlig ekonomisk ersättning för att delta i att stödja Sveriges energistabilitet.
• Bidrar till att öka värdet på din fastighet genom att öka dess hållbarhet och bidra till samhällets övergång till förnybara energikällor.

Fler frågor och svar om solceller, stödtjänster och solel i Solpowers blogg.