“”
Är batterilagring lönsam?

Är batterilagring lönsam?

Det finns huvudsakligen fyra anledningar till att batterilagra el: • För att öka användningen av mängden egenproducerad el.• Kapa effekttoppar. Göteborgs Engergi har en effektrelaterad tariff och fler elbolag lär följa i deras spår.• Använda batterilagring för att...