“”
Finns det olika stödtjänster?

Finns det olika stödtjänster?

Stödtjänster är den samlade termen för de tjänster som krävs för att hålla det svenska elnätet i balans och fungerande. Dessa tjänster kan klassificeras i två huvudkategorier: ”stödtjänster för balansering” och ”icke-frekvensrelaterade...
Vad är en aggregator?

Vad är en aggregator?

En aggregator är en aktör som samlar och paketerar flera flexibla resurser för att delta på elmarknaden som en samlad enhet. Aggregatorn kan agera på olika marknader, inklusive balansmarknaden, och sedan betalas ersättning ut till de som bidrar med sina resurser till...
Vad är frekvensreglering

Vad är frekvensreglering

Svenska Kraftnät är ansvarigt för att säkerställa att det svenska elnätet alltid är i balans och bibehåller rätt frekvens (50Hz). För att reglera frekvensen köper Svenska Kraftnät olika former av stödtjänster. CheckWatt har utvecklat ett virtuellt kraftverk som...