“”

Solpowers blogg

Vad är en aggregator?

apr 3, 2024 | Produktionsfrågor, Stödtjänster

En aggregator är en aktör som samlar och paketerar flera flexibla resurser för att delta på elmarknaden som en samlad enhet.

Aggregatorn kan agera på olika marknader, inklusive balansmarknaden, och sedan betalas ersättning ut till de som bidrar med sina resurser till aggregatorn.

Ett exempel på en sådan flexibel resurs är batterier, vilket gör att privatpersoner kan delta på balansmarknaden genom aggregatorn även om deras egna batterier inte uppfyller kraven för direkt deltagande.

Kontakta Solpower om du har frågor kring solel och stödtjänster.