“”
Hur stor huvudsäkring för solceller

Hur stor huvudsäkring för solceller

Måste jag byta huvudsäkring om jag vill lägga solceller? Detta är en vanlig fråga och ofta är det korta svaret: Nej. Det som avgör detta är hur många ampere solcellsanläggningen kan leverera om den producerar sin maximala mängd. Detta svarar med andra ord på frågan...
Vad är lastvakt?

Vad är lastvakt?

Lastvakt är ett annat ord för fasbalansering och betyder att effektbelastningen på husets faser jämnas ut och pareras för att minsta effekttoppar. När ett hushåll har mycket elektronisk utrustning igång samtidigt ökar belastningen på husets tre faser. Särskilt vid...
Är solceller säkra?

Är solceller säkra?

Om solceller installeras på rätt sätt av utbildad personal med certifierad kunskap är de mycket säkra att använda. Det garanterar att monteringen och den elektronik som kopplas och installeras utförs på korrekt och säkert sätt och medför mycket låg risk för skador...
Är batterilagring lönsam?

Är batterilagring lönsam?

Det finns huvudsakligen fyra anledningar till att batterilagra el: • För att öka användningen av mängden egenproducerad el.• Kapa effekttoppar. Göteborgs Engergi har en effektrelaterad tariff och fler elbolag lär följa i deras spår.• Använda batterilagring för att...
Kan solcellerna gå sönder?

Kan solcellerna gå sönder?

Eftersom solpaneler inte består av några rörliga delar som kan gå sönder eller som utsätter panelen för mekaniskt slitage är det ytterst osannolikt att dina solpaneler går sönder. De är också i princip underhållsfria och Solpower samarbetar enbart med leverantörer av...
Fungerar solceller vid strömavbrott?

Fungerar solceller vid strömavbrott?

Svaret är både ja och nej om huruvida solceller fungerar vid strömavbrott. Själva solpanelerna producerar ström om solen lyser vare sig det är strömavbrott eller inte och det hade varit smidigt om det hade räckt för att producera solel. Men växelriktaren som omvandlar...