“”
Finns det olika stödtjänster?

Finns det olika stödtjänster?

Stödtjänster är den samlade termen för de tjänster som krävs för att hålla det svenska elnätet i balans och fungerande. Dessa tjänster kan klassificeras i två huvudkategorier: ”stödtjänster för balansering” och ”icke-frekvensrelaterade...
Vad är frekvensreglering

Vad är frekvensreglering

Svenska Kraftnät är ansvarigt för att säkerställa att det svenska elnätet alltid är i balans och bibehåller rätt frekvens (50Hz). För att reglera frekvensen köper Svenska Kraftnät olika former av stödtjänster. CheckWatt har utvecklat ett virtuellt kraftverk som...
Hur stor huvudsäkring för solceller

Hur stor huvudsäkring för solceller

Måste jag byta huvudsäkring om jag vill lägga solceller? Detta är en vanlig fråga och ofta är det korta svaret: Nej. Det som avgör detta är hur många ampere solcellsanläggningen kan leverera om den producerar sin maximala mängd. Detta svarar med andra ord på frågan...
Vad är lastvakt?

Vad är lastvakt?

Lastvakt är ett annat ord för fasbalansering och betyder att effektbelastningen på husets faser jämnas ut och pareras för att minsta effekttoppar. När ett hushåll har mycket elektronisk utrustning igång samtidigt ökar belastningen på husets tre faser. Särskilt vid...
Är solceller säkra?

Är solceller säkra?

Om solceller installeras på rätt sätt av utbildad personal med certifierad kunskap är de mycket säkra att använda. Det garanterar att monteringen och den elektronik som kopplas och installeras utförs på korrekt och säkert sätt och medför mycket låg risk för skador...