“”

Solpowers blogg

Vad är lastvakt?

aug 23, 2023 | Driftsfrågor, Funktionalitetsfrågor

Lastvakt är ett annat ord för fasbalansering och betyder att effektbelastningen på husets faser jämnas ut och pareras för att minsta effekttoppar. När ett hushåll har mycket elektronisk utrustning igång samtidigt ökar belastningen på husets tre faser. Särskilt vid kvällar och mornar kan detta bli ett bekymmer när tvättmaskin och diskmaskin körs samtidigt som andra hushållsmaskiner och elektriska prylar används. Om man därtill också laddar sin elbil samtidigt som all annan utrustning i huset används kan överbelastning ske och huvudsäkringen löser ut. Risken finns också att laddboxen till elbilen får långt mindre effekt till sig än vad den egentligen önskar för att fungera mest effektivt.

Med en lastvakt kan husets effektuttag balanseras och uttaget av effekt på varje fas maximeras. Det ger den absolut effektivaste och snabbaste laddningen av din elbil samtidigt som husets behov av effekt säkerställs. Solceller, batterilagring och lastvakt är byggklossar för ett framtidssäkrat hem med miljön i fokus.

Systemet med lastvakt som Solpower erbjuder är framtaget av det svenska teknikföretaget FerroAmp som har en patenterad lösning på fasbalansering. Systemet övervakar husets förbrukning i realtid och kan sedan anpassa effekten till där den bäst behövs. Toppar jämnas ut och husets effektanvändning optimeras.

Fler frågor och svar kring solceller och solpaneler här.