“”

Frågor och svar

Frågor och svar om solceller, solel och solpaneler

Det finns mycket att hålla reda på när man ska skaffa solpaneler och börja producera el. Här har vi samlat några ord och begrepp du behöver ha koll på.

solpowers blogg kille i motljus

Solpowers blogg om solceller

I vår blogg postar vi svar på frågor runt solceller och produktion av solel. Vi delar vår kunskap och reder ut begreppen.

Växelriktare

En växelriktare är modul som installeras mellan solpanelerna och elmätaren. Växelriktarens uppgift är att göra om den likström som solpanelerna producerar till växelström som sedan kan matas in i elmätaren och ut i systemet.

Panelernas kW

Effekten står i relation till ytan av solpanel. Därför är den intressanta frågan inte hur många solpaneler du har utan vilken total mängd kW din anläggning har. Det finns olika stora solpaneler, en stor har högre effekt. 

Toppeffekt

Toppeffekt eller kilowattpeak (kWp) är en enhet som förekommer för solceller. Enheten används för den toppeffekt solcellen kan producera vid vissa optimala förutsättningar.

Optimerare

En optimerare är en elektronisk komponent som fästs på en solpanel för att få ut max elproduktion från panelen och göra den mindre beroende av övriga paneler i samma sträng. Tex om anläggningen ibland ligger i skugga.

Batterilagring

Ett samlande namn på lagring av solel vilket gör att du kan använda producerad el vid ett senare tillfälle. I dagsläget är det tyvärr svårt få lönsamhet i batterilagring då investeringskostnaden är hög i förhållande till batteriets livslängd.

Laddstolpe / laddbox

En laddstolpe eller laddbox är därifrån du laddar din elbil och installeras inte sällan i samband med att man lägger solpaneler. Långt säkrare och mer effektivt än att ladda elbilen via ett ”vanligt” uttag.

Skattereduktion

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest 100 A) har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Man får bara skattereduktion för såld el som motsvarar mängden el som köps in.
I praktiken får man skattereduktionen först efterföljande år i samband med deklarationen.

Överskottsel

Din solcellsanläggning producerar under många perioder mer el än du i stunden gör åt. Då matas överskottet ut på elnätet och säljs till det elbolag du valt. Den el du säljer kallas för överskottsel.

t

Undrar du något annat?

Solpower vill gärna svara på frågor och berätta mer.

Solpower svarar på frågor om solceller

Installationsfrågor

Hur mycket utrymme tar solceller?

Ytan som solpaneler tar upp på ett tak beror alltså först och främst på vilket antal paneler som monteras, där varje panels storlek och form påverkar ytan. Det kan finnas begränsningar på takets yta som skorstenar eller ventilationshuvar, men det är mycket sällan ett problem att få plats med önskad mängd solpaneler på ett hustak.

Det som kan klassas som en vanlig solcellsinstallation ligger ofta mellan 22-35 paneler och detta ryms på de flesta tak.

LÄS MER OM SOLPANELERS UTRYMME HÄR

Hur stora är solpaneler?

Ett vanligt mått på en solpanel är 1,1 x 1,7 meter där en panel oftast innehåller 120 stycken halva celler som då ger en högre effekt än hela celler. Det normala är att solpaneler i denna storlek har en effekt på 400-410 w per panel.

Det finns större paneler som är 2,1 x 1 m och dessa består av 72 celler eller 144 halva celler. De större panelerna ger i gengäld mer effekt per panel. En stor panel ger upp mot 535w per panel.

LÄS MER HÄR OM SOLPANELERS STORLEK

 

Hur många solpaneler behöver jag?

En solcellsanläggning på en villa består vanligtvis av ca 22 till 35 solpaneler och hur många som behövs påverkas av flera faktorer som hur mycket ström man önskar producera, panelernas effektivitet, solinstrålning på platsen och till viss del även på effektiviteten hos växelriktaren.

Här är ett exempel där önskemålet är att producera 10 000 kWh (kilowattimmar) på ett år:
I runda tal producerar en 1 kW solpanelanläggning ca 800 – 1000 kWh per år, beroende på var den är placerad och hur mycket solljus den utsätts för.
Utifrån denna genomsnittliga produktion krävas det då cirka 10 kW av solpaneler för att producera 8 000 – 10 000 kWh per år. Det innebär i runda tal 25 paneler på 400 w styck.

LÄS MER OM HUR MÅNGA SOLPANELER DU BEHÖVER HÄR

Vilka solceller ska jag välja?

Solpower erbjuder solpaneler från Trina solar, JA solar, Longi, Jinko samt Denim mfl. Det korta svaret på varför vi valt dessa leverantörer är att de är otroligt bra. Vår expertis är din tillgång och vi hjälper dig i valet av solceller som utifrån dina önskemål och förutsättningar är mest lämpliga.

De paneler vi erbjuder är certifierade under IEC 61215 och CE-märkta vilket innebär att de är ordentligt testade. Du kan vara trygg med att de egenskaper som panelernas produktblad beskriver har kontrollerats och testats.

LÄS MER HÄR OM VILKA SOLCELLER DU SKA VÄLJA

 

Vilket väderstreck för solpaneler?

Mest optimalt är att montera solceller i rakt söderläge. Beroende på takytan och i vilket väderstreck huset är byggt i kan man montera solceller i rakt östlig och västlig riktning.

Läs mer om väderstreck och solpaneler här

Bästa lutning av taket för solpaneler?

Väderstrecket för panelerna är viktigare än takvinkeln, men självklart avgör monteringsvinkeln hur solcellerna på bästa sätt kan fånga upp solenergin.

En takvinkel på 30 till 45 grader fungerar som riktlinje för att maximera solpanelernas effektivitet under året. Men ett system med solpaneler fungerar mycket bra om lutningen är mellan 15 och 60 grader.

Mer om taklutning och solpaneler här.

Olika utseende på solpaneler?

Den kosmetiska skillnaden på olika panelerna påverkar valet men den mest avgörande faktorn vid val av solpaneler är funktionaliteten och effekten som levereras.

Solpower levererar i huvudsak två färger på solpaneler:
• Black: Silverram, silvertrådar på cellerna, en panel som är något effektivare än helsvarta.
• Full black: Helt svarta paneler som är lite kostsammare, men som många väljer av utseendemässiga skäl.

Ekonomifrågor

Vad kostar solceller?

Priset för solceller varierar utifrån storlek på anläggning, val av utrustning och tillbehör som elbilsladdare eller batterier. Ett runt svar på en fråga som kräver mer detaljerade uppgifter för att kokas ner till en offert är att solceller kostar från 150 000 och uppåt för en mindre villa med begränsad takyta.

Fler faktorer påverkar vad solceller kostar, läs mer här

Vad tjänar man på solceller?

För det första sparar man på miljön. Man sparar på planeten jorden för kommande generationer och för varje dag ser vi alla behovet av en långsiktigt hållbar livsstil och investeringar. Man tjänar så klart också pengar på solel, dels genom att kunna använda el direkt när solen lyser på ditt tak, men också genom försäljning av överskottsel som skickas ut på elnätet.

Ett exempel hur mycket pengar du sparar på solceller finns här.

Återbetalningstid för solceller?

Återbetalningstiden för investeringskostnaden av solceller varierar beroende på anläggningens storlek, elprisnivåer mm men med en rimlig kalkyl är den mellan 7-9 år. Vid extremt höga elpriser för såld eld skulle återbetalningstiden sjunka ytterligare ner till 5 år eller till och med lägre.

Läs mer om solceller och återbetalningstid här.

Vilka garantier gäller för solceller?

Solpaneler som också kallas solceller har i regel en produktgaranti på 10, 12, 15 år beroende på fabrikat. Dessutom finns så kallad effektgaranti som är det mest värdefulla. Det är den garanterade tiden som solcellernas effekt ska vara minst 80%.

Garantitiden för växelriktare ligger mellan 5-10 år och montagesystemet som Solpower använder har 30 års produktgaranti och är svensktillverkat.

Läs mer om garantier här

Vilka stöd och avdrag finns för solceller?

Staten erbjuder dig som privatperson grönt bidrag när man installerar solceller och blir mikroproducent. Kravet är att man är ansluten till svenska elnätet, betalat in skatt och har ett svenskt personnummer. 

Skattereduktionen som staten ger till mikroproducenter av solel ligger på 60 öre per kWh.

Läs mer här om skatteavdrag och solceller

Hjälper Solpower mig med bidragsansökningar?

Vi på Solpower hjälper med allt som rör bidrag och hanterar denna process och ger dig ett färdigt slutpris för installationen där avdrag är inkluderade. Vi söker de bidrag som ska sökas och gör de registreringar som behöver göras. På vis skapas en nyckelfärdig solcellsanläggning till ett konkurrenskraftigt pris som år efter år fortsätter att producera el.

Om du har frågor runt grönt bidrag för solceller rekommenderar vi ett besök på Skatteverkets hemsida där det har samlad information i ämnet. 

Elbilsladdningsfrågor

Vad kostar en laddbox?

En laddbox kostar ca 15-22 000, men staten ger bidrag till 50% vilket gör att kostnaden halveras. Det som avgör kostnaden för en laddbox är vilken modell det handlar om, laddboxens effekt och olika tilläggsfunktioner.
Sedan tillkommer elarbeten och inkoppling och integration med solcellsanläggningen om man bara vill ladda bilen med solel.

Solpower hjälper dig i allt som rör val och installation av laddbox för elbilsladdning hemma. Vi ser över just dina förutsättningar och erbjuder energismarta lösningar tillsammans med din solcellsanläggning.

LÄS MER OM LADDBOX HÄR

Hur lång tid tar det ladda elbil hemma?

Med en laddbox kan man ladda ett tomt 66 kW batteri på 6 timmar. Det är dock ovanligt att elbilsbatterier körs tills de är helt tomma, vilket inte heller är att rekommendera. Det gör att laddtiden ofta är betydligt kortare än 6 timmar, oftast kanske halva den tiden.
En laddhybrid laddas i regel med 3,7 kW i timmen till ett batteri som är runt 12 kWh.

Läs mer om tiden för elbilsladdning hemma här

Ladda elbil i vanligt eluttag?

Rent teoretisk är det möjligt att ladda en elbil i ett vanligt eluttag men det finns goda skäl att låta bli. Dels tar det oerhört lång tid då effekten blir så låg. Dels ökar brandrisken genom att laddningen av en elbil via ett vanligt uttag skapar hög belastning över lång tid. Det skapas värme i eluttaget som i värsta fall kan orsaka en eldsvåda.
Läs mer om elbilsladdning här.

Ladda elbil med laddbox?

Laddning av elbil hemma bör göras med en laddbox och inte via ett vanligt vägguttag. Vid laddning av ett elbilsbatteri omvandlas växelströmmen från husets elnät till likström i eblbilen. Laddboxen överför strömmen och den omvandlas egentligen i elbilen och inte i själva laddboxen, men laddbox gör överföringen till elbilen säker och effektiv.

Vill man utnyttja kapaciteten i sin solcellsanläggning i kombination med sin elbilsladdning maximalt kan man installera ett system från FerroAmp som fasbalanserar husets elförbrukning. Då kan man få full effekt till din trefasanslutna elbilsladdare och vara säker på att säkringarna håller och inte löser ut.

Läs mer om laddbox och elbilsladdning här.

Tidsfrågor

Hur lång tid tar det att få solceller installerade?

Från beställning till att dina solceller ligger på taket tar det hos Solpower mellan 6-9 veckor, sedan ska nätägaren byta din elmätare.

När elmätarbytet är gjort kan anläggningen fullt ut tas i bruk. Solpower kan tyvärr inte påverka tiden det tar från att vi gjort en färdiganmälan till nätbolaget tills elmätaren byts ut.

LÄS MER OM INSTALLATIONSTID HÄR

Hur länge tar själva installationen av solceller på huset?

Våra installatörer gör oftast en solcellsinstallation på en villa på cirka 2-4 dagar. Tiden påverkas till viss del av årstid och väderförhållanden, men inte mycket kan hålla oss på marken när du anlitat oss.

LÄS MER HÄR

Batterilagringsfrågor

Är batterilagring lönsam?

Batterilagring är en komplex fråga och då batterierna i sig har en begränsad livslängd har det tidigare inte ansetts lönsamt att investera i ett batteri som inte håller så länge att lagrad el betalar av kostnaden.
Men tiderna förändras och utvecklingen på området går rasade fort framåt. Vi vill gärna berätta mer om du har frågor kring batterilagring och Solpowers olika lösningar, inte minst i samarbete med Ferroamps kraftfulla system och stödtjänster.

Vi utvecklar vårt svar på frågan om lönsamhet och batterilagring i vår blogg

Växelriktarefrågor

Vad är en växelriktare?

En växelriktare är en modul som installeras mellan solcellerna och elmätaren. Den har till uppgift att konvertera likström som genereras av solceller till växelström, vilket är den typen av ström som används i elnätet. Växelriktaren optimerar effektiviteten av solcellerna genom att justera spänningen och strömmen som matas ut på nätet. Den kan också övervaka och styra strömmen från solcellerna för att säkerställa att den är säker.

LÄS MER OM VÄXELRIKTARE HÄR

Var ska växelriktaren placeras?

Solpower rekommenderar att placera växelriktaren nära husets elcentral där det är möjligt och att den monsteras inomhus, även om växelriktare är godkända för att placeras utomhus.

En växelriktare ger ifrån sig svag värme vilket gör att den kan bilda en liten värmekälla i ett garage om garaget saknar element. Den ger även ifrån sig ett lågt ljud när den är i funktion.

LÄS MER HÄR

Vad är en hybridväxelriktare?

Med en hybridväxelriktare utnyttjas kapaciteten i en solcellsanläggning ännu mer. En hybridväxelriktare kan, förutom att göra vad en vanlig växelriktare gör, också styra strömmen till batterier för lagring.

LÄS MER OM HYRBRIDVÄXELRIKTARE HÄR

Bygglov och huvudsäkring?

Behövs bygglov för solpaneler?

Om solcellerna läggs på taket av ett bostadshus och följer takets lutning krävs det normalt inte bygglov. Det finns undantag och reglerna varierar mellan olika kommuner. 

Läs mer om solpaneler och bygglov här

Hur stor huvudsäkring för solceller?

Med en huvudsäkring på 16 A kan du alltså bygga en solcellanläggning som har en maxeffekt på 11 kW. Det finns olika sätta att optimera en anläggning för att utnyttja växelriktarens kapacitet tillsammans med solcellerna, något vi på Solpower kan berätta mer om. Vid varje projekt gör vi vårt yttersta för att din anläggning ska leverera så mycket el som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

Läs mer här om huvudsäkring och solceller

Byta elmätare för solceller?

När solcellerna ligger på plats och alla därtill hörande elledningar installerats färdigt gör Solpower en färdiganmälan till ditt nätbolag. Nätbolaget kommer då att byta ut din elmätare. 

Läs mer om byte av elmätare vid solceller här

Funktionalitetsfrågor

Fungerar solceller vid strömavbrott?

Svaret är både ja och nej om huruvida solceller fungerar vid strömavbrott. Själva solpanelerna producerar ström om solen lyser vare sig det är strömavbrott eller inte, men växelriktaren som omvandlar solenergin till växelström för att mata ut den på elnätet behöver dock ström för att fungera och vid strömavbrott stängs växelriktaren automatiskt av.

LÄS MER HÄR OM STRÖMAVBROTT OCH SOLCELLER

Är solceller säkra?

Om solceller installeras på rätt sätt av utbildad personal med certifierad kunskap är de mycket säkra att använda. Det garanterar att monteringen och den elektronik som kopplas och installeras utförs på korrekt och säkert sätt och medför mycket låg risk för skador eller fara för människor.

LÄS MER HÄR OM SÄKRA SOLCELLER

 

Hur länge håller solpaneler?

Den uppskattade livslängden för solpaneler brukar sägas vara 25-30 år, men denna livslängd är fram för allt en uppskattning då tekniken är relativt ny och det inte finns många anläggningar som varit i bruk längre. Det är högst troligt att solpaneler håller långt mycket längre än 25-30 år. Att livslängden kan variera beror, likt alla produkter, på kvaliteten på panelerna, hur installationen är utförd och hur underhållet sett ut över tid.

Solpaneler säljs med så kallad effektgaranti, en garanti som utlovar en viss procent av effekten efter 25 år och det vanliga är att denna garantin ligger på ca 85 % av solpanelens effekt vid tillverkningen.

LÄS MER HÄR

Kan solcellerna gå sönder?

Eftersom solpaneler inte består av några rörliga delar som kan gå sönder eller som utsätter panelen för mekaniskt slitage är de ytterst osannolikt att dina solpaneler går sönder. De är också i princip underhållsfria och Solpower samarbetar enbart med leverantörer av solpaneler som håller högsta kvalitet.

Det korta svaret är nej, de kan inte gå sönder. Det nyanserade svaret är ja, men då handlar det uteslutande om väderpåverkade faktorer eller oaktsamt hanterande.

Läs mer här huruvida solcellerna kan gå sönder

 

 

Underhållsfrågor

Ska man tvätta solpaneler?

Då det regnar så pass regelbundet i Sverige behöver du i regel inte rengöra dina solpaneler.

Panelerna får också en naturlig avtvättning vid snösmältning då lutningen oftast gör att snö lätt glider av vid plusgrader. Rent hypotetiskt skulle ett rejält tjockt lager av smuts begränsa solcellernas effektivitet, men det typ av varierat klimat som vi har i Sverige hindrar våra tak från detta problem som i ett väldigt torrt klimat skulle kunna vara ett bekymmer.

LÄS MER HÄR OM TVÄTTA SOLPANELER

Ska jag tvätta bort frömjöl och pollen från solpaneler?

På våren kan mycket pollen i luften lägga sig på panelerna. Solpowers rekommendation är att låta regn och inte du och en vattenslang att sköta avspolningen av panelerna. Det är dels förenat med stora risker att vistas på ett tak och utföra arbete där, det regnar även relativt ofta och då spolas panelerna rena från frömjöl och pollen.

Skulle du ändå välja att på egen risk ge dig på att tvätta bort pollen från dina solpaneler bör du inte använda högtryckstvätt utan vanlig vattenslang och inte utföra avspolningen i starkt solsken då värmeskillnaden mellan upphettade paneler och kallt vatten kan vara negativt för dina solceller.
OBS: Helst bör destillerat vatten användas som inte innehåller kalk, vilket vanligt kranvatten gör och det skapar en tunn beläggning på panelerna som kan hämma panelernas effektivitet.

LÄS MER HÄR OM RENGÖRNING AV SOLPANELER

Ska jag kratta bort löv från solpaneler?

Vi rekommenderar ingen att kratta sina solpaneler och det av två enkla anledningar: För det första skulle det kunna skada panelerna. För det andra är löv lätta och oftast blåser de av eller glider av panelerna.

Om du får enorma mängder löv på dina paneler har du troligtvis ett allt för stort träd onödigt nära din anläggning, vilket säkerligen också hämmar din potentiella elproduktion. Kostnaden för trädfällaren har ännu mer solexponerade solpaneler snart tjänat in!

Uppstår behovet likväl att få bort löv från solpanelerna är den mist riskfyllda metoden att använda en lövblås.

LÄS MER HÄR

Ska jag skotta mina solceller?

I det flesta fall gör lutningen av panelerna att snön lätt glider av och en avskottning riskerar att göra mer skada än nytta även om solpaneler är tåliga.
Vid ett mycket tunt snölager (upp till en centimeter) når ändå solstrålarna igenom till panelerna och bor du där det under vinterhalvåret lägger sig mycket snö är rekommendationen fortfarande att inte börja skyffla, borsta eller skotta bort snö från solpaneler.

LÄS MER HÄR OM RENGÖRING AV SOLPANELER

Driftsfrågor

Vad är fasbalansering?

Nätanslutningen i ett hus har en huvudsäkring som sätter gränser för hur mycket ström man kan ta ut och hur stor effektbelastning fastigheten har. Med fasbalansering styrs och balanseras strömuttagen mellan faserna för att undvika för hög belastning på en enskild fas vid vissa tider på dygnet.

Minimera effekttoppar med fasbalansering
Solpower erbjuder ett system för fasbalansering som FerroAmp har utvecklat. Enkelt förklarat kopplar man in en hårdvara på husets alla tre faser och sedan parerar detta belastningen på de olika faserna för att jämna ut effekttoppar.

LÄS MER OM FASBALANSERING HÄR

Vad är lastvakt?

Lastvakt är ett annat ord för fasbalansering och betyder att effektbelastningen på husets faser jämnas ut och pareras för att minsta effekttoppar.

Med en lastvakt kan husets effektuttag balanseras och uttaget av effekt på varje fas maximeras. Det ger den absolut effektivaste och snabbaste laddningen av din elbil samtidigt som husets behov av effekt säkerställs.

Läs mer om lastvakt här

Kvalitetsgarantifrågor

Certifierade solcellsfirma? Absolut!

En viktig faktor i valet av installationsfirma är om firman är kvalitetssäkrad, att företaget är ett godkänt solcellsföretag och kan bevisa det för dig. Allt annat är oseriöst och inte trovärdigt och bör få varningsklockorna att ringa.

Solpower är en certifierad solcellsfirma genom Svensk Solenergi. Deras certifieringsprogram väger tungt i branschen och att Solpower är en del av detta är trygghet för dig.

LÄS MER HÄR

Arbetsmiljö och trygghet för Solpowers anställda

Solpowers solcellsmontörer är anställda direkt av företaget och arbetar under svenska anställningsvillkor. I undantagsfall vid större projekt händer det att vi hyr in personal men även dessa innefattas av korrekta svenska anställningsvillkor vad gäller lön, arbetstider och försäkringar. Alla våra montörer har full ansvarsförsäkring och är certifierade solcellsmontörer och certifierade ställningsbyggare.

Läs mer om tryggheten för våra anställda här

Produktions- & Miljöfrågor

Var tillverkas solpaneler?

Den största delen av världens solceller produceras i Kina, men det sker tillverkning här i Europa och Tyskland är den största producenten. Det som så klart väger tungt inför valet av solpaneler är prestanda och effekt på panelerna. Det är ofta inte så stor skillnad mellan olika paneler och även i europeiska solpaneler finns vissa komponenter som är importerade från Asien.

Solpower erbjuder solpaneler från Trina solar, JA solar, Longi, Jinko samt Denim. Läs mer om respektive varumärke om du vill fördjupa dig i frågor som rör solpanelernas tillverkning.

LÄS MER HÄR

Går det välja solpaneler utifrån miljösynpunkt?

Det går också göra ett aktivt val ur miljösynpunkt och välja solpaneler som tillverkats i Europa och inte transporterats ända från Kina. Det är en bra ansats och det finns bra argument för att välja mer närproducerade solpaneler. Det man bör veta är att råmaterialet i solceller i det närmaste alltid kommer från Kina men kan monteras på olika platser i världen.

Solpowers svenska leverantörer
Solpower är stolta över att kunna erbjuda montagesystem Weland som är svensktillverkat och svensktillverkade växelriktare från FerroAmp går att välja om du som kund önskar mer närproducerade inslag i din solcellsanläggning.

Hur miljövänliga är solceller?

I jämförelse med andra energikällor är solen en ojämförbar kraft. Solel är en förnybar energikälla som under oöverskådlig tid kommer att fortsätta att fungera.
Solens enorma effektivitet som energikälla avger på några timmar mer energi än vad hela världen gör åt på ett helt år.

LÄS MER HÄR OM SOLEL OCH MILJÖVÄNLIGHET

 

Finns det miljöcertifierade solceller?

Solpower erbjuder solpaneler och utrustning för din solcellanläggning från grossister som har ett hållbarhetstänk och ser över hur paneler produceras utifrån miljöaspekter och arbetsmiljöaspekter och vissa varumärken är certifierade av Norska Veritas.

Hur återvinns solpaneler?

Det vanliga är att solceller lämnas för återvinning i de kommunala sortergårdarna eller återvinningscentralerna och där återvinns tillsammans med övrigt elektronikavfall. Det är framför allt aluminiumramarna och glaset som återvinns.

Största orsaken i nuläget till att inte allt i en solpanel återvinns är att volymerna av solcellsskrot är så små. I jämförelse med annat elektronikskrot utgör solpaneler en minimal bråkdel. Det beror på att solpaneler är en relativt ny produkt och att hållbarheten är så god att även de som la solpaneler på sina tak för tjugo år sedan har dem liggandes fortfarande.

Läs mer om återvinning av solpaneler här

 

Säker installation – din trygghet

Solpower - en trygg partner

När du låter Solpower ta hand om din solcellsinstallation kan du sova gott både medans vi monterar anläggningen och när allt är färdigt och producerar din solel år efter år.

Då det inte finns några rörliga delar i en solpanel är hållbarheten väldigt lång och servicebehoven minimala.
I testparker för paneler har effekten minskat obetydligt efter 30 år, därför ges generösa garantier på panelerna.

En växelriktare har en livslängd på ca 15 år, men det är inte heller den stora pengen i en solcellsanläggning. Utvecklingen inom dessa produkter går rasande fort, vilket är till din fördel. Det som redan i dag är bra blir bättre redan i morgon.

Elsäkerhetsverkets krav

Självklart följer Solpower de krav och regler som sollcellsbranschen ställer. Vi tummar inte på säkert eller dokumentation, gör hållfasthetsberäkningar för ditt tak och säkerställer den bästa monteringen för dina förutsättningar.

Både Räddningstjänsten och Länsförsäkringar har rekommendationer runt solcellsanläggningar. Dessa beaktar vi och det är din garant att elinstallationen av solceller i ditt hus håller måttet och mer därtill.

Vi utför säker installation med egna behöriga elektriker.

Hur mår ditt tak?

Solpaneler monteras för att ligga på taket under lång tid. Därför är det av högst vikt att ditt tak mår bra och inte behöver bytas på lång tid. Vi rekommenderar att du undersöker ditt tak och tar hjälp av en snickare eller takläggare om du inte själv har kunskap att bedöma skicket på ditt tak.

Solpower kan hjälpa dig i kontakt med bra hantverkare och vi åtar oss bara solcellsprojekt där taket är friskt och i gott skick. Ytterst sett är hustaket husägarens ansvar, men vi vill bistå dig med vår kunskap och lägga solpaneler som får ligga kvar år efter år.