“”

Solpowers blogg

Hur miljövänliga är solceller?

maj 9, 2023 | Driftsfrågor, Miljöfrågor

Det är en bra och viktig fråga hur miljöpåverkan och hållbarhet ser ut när det kommer till solceller och solel.

Miljömässiga fördelar med solceller

• Solel är en förnybar energikälla som under oöverskådlig tid kommer att fortsätta att fungera.
• Solens enorma effektivitet som energikälla avger på några timmar mer energi än vad hela världen gör åt på ett helt år.
• Sol är en energikälla som inte ger några utsläpp under värme- och elproduktion.
• Solceller är i stort sett helt underhållsfria och har lång livslängd. Man talar ofta om 25-30 år, men det mesta tyder på att panelerna fungerar längre än så.
• Den långa hållbarheten hos panelerna vägt mot den miljöpåverkan som sker vid tillverkningen av solcellerna gör att solceller måste anses vara ett väldigt miljövänligt alternativ för elproduktion.

Tre år av solelproduktion kompenserar tillverkningen av solceller

Produktion av el från solceller ger inga utsläpp och det krävs inget bränsle för att driva en anläggning vilket gör att miljöpåverkan av solceller är låg. Den största miljöpåverkan relaterat till solceller sker vid tillverkningen när vissa mineraler bryts och det även uppstår energibehov vid själva paneltillverkningen, en tillverkning som till största del sker via fossila bränslen som genererar utsläpp.
Trösten är att inom tre år har den fossilfria elen som solcellerna producerar kompenserat för tillverkningens utsläpp. Det ger solenergi en ojämförbar ställning som hållbart val för miljövänlig elproduktion.

Vill du läsa mer om solcellers miljöpåverkan kan du besöka Energimyndighetens hemsida här.

Fler frågor och svar om solceller och solel här.