“”

Solpowers blogg

Fungerar solceller vid strömavbrott?

maj 17, 2023 | Driftsfrågor

Svaret är både ja och nej om huruvida solceller fungerar vid strömavbrott. Själva solpanelerna producerar ström om solen lyser vare sig det är strömavbrott eller inte och det hade varit smidigt om det hade räckt för att producera solel. Men växelriktaren som omvandlar solenergin till växelström för att mata ut den på elnätet behöver dock ström för att fungera och vid strömavbrott stängs växelriktaren automatiskt av.

När strömmen går tappar huset sin jordning och därför vill man absolut inte skicka in ström i fastigheten, det skulle kunna slå ut all elektronik i huset.

Om man vill att anläggning ska fungera vid strömavbrott behöver växelriktaren ha stöd för det man kallar ö-drift och batterilagring, vidare krävs det ett separat jordtag till växelriktaren som inte hör till det vanliga elnätet, men hur detta skulle lösas är komplicerat och måste i slutändan godkännas av nätägaren. Det medför betydande merkostnader att strömavbrottssäkra en solcellsanläggning och då strömavbrott i Sverige är relativt få och korta är det få som vill ta den kostnaden.

Fler frågor och svar om solpaneler och solel här.