“”

Solpowers blogg

Vilket väderstreck för solpaneler?

maj 17, 2023 | Installationsfrågor

Mest optimalt är att montera solceller i rakt söderläge. Beroende på takytan och i vilket väderstreck huset är byggt i kan man montera solceller i rakt östlig och västlig riktning. För att få el när man förbrukar den, vilket ofta är mornar och kvällar, är öst-västlig placering lönsam för plånboken.

Det är mycket sällan ekonomiskt lönsamt att installera solceller på norra sidan av ett tak då solinstrålningen i Sverige är för låg över årsbasis.

Fler frågor och svar om solpaneler och solel här.