“”
Hur stor huvudsäkring för solceller

Hur stor huvudsäkring för solceller

Måste jag byta huvudsäkring om jag vill lägga solceller? Detta är en vanlig fråga och ofta är det korta svaret: Nej. Det som avgör detta är hur många ampere solcellsanläggningen kan leverera om den producerar sin maximala mängd. Detta svarar med andra ord på frågan...
Hur ska takets lutning vara för solpaneler?

Hur ska takets lutning vara för solpaneler?

Väderstrecket för panelerna är viktigare än takvinkeln, men självklart avgör monteringsvinkeln hur solcellerna på bästa sätt kan fånga upp solenergin. Detta då lutningen av taket avgör med vilken vinkel som solstrålarna träffar solpanelerna.En takvinkel på 30 till 45...
Byta elmätare för solceller?

Byta elmätare för solceller?

När solcellerna ligger på plats och alla därtill hörande elledningar installerats färdigt gör Solpower en färdiganmälan till ditt nätbolag. Nätbolaget kommer då att byta ut din elmätare till en som inte bara mäter den el du köper, utan också mäter din överskottsel som...
Är solceller säkra?

Är solceller säkra?

Om solceller installeras på rätt sätt av utbildad personal med certifierad kunskap är de mycket säkra att använda. Det garanterar att monteringen och den elektronik som kopplas och installeras utförs på korrekt och säkert sätt och medför mycket låg risk för skador...
Vad kostar solceller?

Vad kostar solceller?

Priset för solceller varierar utifrån storlek på anläggning, val av utrustning och tillbehör som elbilsladdare eller batterier. Ett runt svar på en fråga som kräver mer detaljerade uppgifter för att kokas ner till en offert är att solceller kostar från 150 000 och...
Vilket väderstreck för solpaneler?

Vilket väderstreck för solpaneler?

Mest optimalt är att montera solceller i rakt söderläge. Beroende på takytan och i vilket väderstreck huset är byggt i kan man montera solceller i rakt östlig och västlig riktning. För att få el när man förbrukar den, vilket ofta är mornar och kvällar, är öst-västlig...