“”

Solpowers blogg

Vad kostar solceller?

jun 7, 2023 | Ekonomifrågor, Installationsfrågor

Priset för solceller varierar utifrån storlek på anläggning, val av utrustning och tillbehör som elbilsladdare eller batterier. Ett runt svar på en fråga som kräver mer detaljerade uppgifter för att kokas ner till en offert är att solceller kostar från 150 000 och uppåt för en mindre villa med begränsad takyta.

En mindre anläggning under 10 kW, under tjugo paneler, blir i regel lite dyrare kring ställkostnader och transporter per installerad kW.
Prisuppgifterna här är mer prisuppskattningar och du bör kontakta Solpower för att få svar på frågan kring kostnaden för solpaneler.
Taktyp påverkar monteringen av solpanelerna och plåttak medför billigare montage och papptak dyrare montage.

Läs mer om vad solceller kostar att installera här.