“”

Solpowers blogg

Är batterilagring lönsam?

jun 1, 2023 | Batterilagringsfrågor, Driftsfrågor

Det finns huvudsakligen fyra anledningar till att batterilagra el:

• För att öka användningen av mängden egenproducerad el.
• Kapa effekttoppar. Göteborgs Engergi har en effektrelaterad tariff och fler elbolag lär följa i deras spår.
• Använda batterilagring för att köpa el vid lågt pris och sälja vid högt pris. Idag finns det dock inget styrsystem för detta ännu.
• Du kan vara med och stötta Svenska Kraftnät vid frekvensballansering.

Batterilagring är en komplex fråga och då batterierna i sig har en begränsad livslängd är det en fråga som ofta diskuteras huruvida det är klokt att investera i ett batteri om den lagrade elen inte betalar av kostnaden.
Tekniken går rasande fort framåt och det gör stora framsteg kring hur styrningen av batterierna ska ske så att konsumenten tjänar pengar på sin batterilagring.

Solpower vill gärna föra en dialog med dig kring dina frågor runt batterilagring och vi rekommenderar alla som står inför ett eventuellt inköp av batterier för lagring av solel att sätta sig in i detta noggrant. En kvick säljare kan få dig att känna dig osmart om du inte radar upp batterier intill växelriktaren, men Solpower tar dessa frågor mer seriöst än så och vill hjälpa dig att fatta kloka beslut kring batterilagring.

Vi engageras av frågor som ställs av personer som vill ligga i teknisk framkant och inget skulle göra oss gladare än att i framtiden se vägar för lönsam batterilagring av solel för privatpersoner.

Se svar på andra frågor om solel här