“”

Solpowers blogg

Kan solcellerna gå sönder?

maj 23, 2023 | Driftsfrågor, Utrustning för solel

Eftersom solpaneler inte består av några rörliga delar som kan gå sönder eller som utsätter panelen för mekaniskt slitage är det ytterst osannolikt att dina solpaneler går sönder. De är också i princip underhållsfria och Solpower samarbetar enbart med leverantörer av solpaneler som håller högsta kvalitet. De kommer med en effektgaranti på 25 år, men beräknas hålla längre än så.

Risken är minimal att solpaneler går sönder

Solceller kan teoretiskt rent tekniskt gå sönder om de utsätts för för höga temperaturer, något som det svenska klimatet inte är i närheten att komma upp i.

En annan orsak till höga temperaturer är överhettning till följd av otillräcklig ventilation om de placeras där solinstrålningen är för stark. Detta är inte heller någon risk vid svenska förhållanden. Vid överhettning förlorar solcellerna sin effektivitet.

Solceller kan skadas om de inte är korrekt monterade med system som klarar av vind och väderpåverkan av snö eller häftiga regn. Solpower använder enbart monteringssystem som är branschledande vilket garanterar att de solpaneler vi monterar inte riskerar att skadas av rörlighet eller vibrationer.

Fallande föremål kan skada solcellerna och Solpower gör i samband med projektering en översyn för hur skyddat ditt tak är från möjliga nedfallande objekt som trädgrenar och vi ger, om behovet finns, rekommendationer för hur du kan skapa säkerhet runt dina solpaneler.

Det korta svaret om solpaneler kan gå sönder är nej. Det nyanserade svaret är ja, men risken är minimal och det handlar då om oförutsedda väderorsakade omständigheter.

Fler frågor om solpaneler och solel här.