“”
Hur återvinns solpaneler?

Hur återvinns solpaneler?

Elektroniska produkter ska inom Sverige och EU återvinnas utifrån ett direktiv som kallas WEEE-direktivet. Det innebär att den som säljer solpaneler på den europeiska marknaden bär ett producentansvar som innebär att de ska säkerställa att produkten återvinns. Det...
Byta elmätare för solceller?

Byta elmätare för solceller?

När solcellerna ligger på plats och alla därtill hörande elledningar installerats färdigt gör Solpower en färdiganmälan till ditt nätbolag. Nätbolaget kommer då att byta ut din elmätare till en som inte bara mäter den el du köper, utan också mäter din överskottsel som...
Kan solcellerna gå sönder?

Kan solcellerna gå sönder?

Eftersom solpaneler inte består av några rörliga delar som kan gå sönder eller som utsätter panelen för mekaniskt slitage är det ytterst osannolikt att dina solpaneler går sönder. De är också i princip underhållsfria och Solpower samarbetar enbart med leverantörer av...
Hur stora är solpaneler?

Hur stora är solpaneler?

Ett vanligt mått på en solpanel är 1,1 x 1,7 meter där en panel oftast innehåller 120 stycken halva celler som då ger en högre effekt än hela celler. Det normala är att solpaneler i denna storlek har en effekt på 400-410 w per panel.Det finns större paneler som är 2,1...