“”
Vad är en växelriktare?

Vad är en växelriktare?

En växelriktare är en modul som installeras mellan solcellerna och elmätaren. Den har till uppgift att konvertera likström som genereras av solceller till växelström, vilket är den typen av ström som används i elnätet. Växelriktaren optimerar effektiviteten av...