“”

Solpowers blogg

Vad är en växelriktare?

apr 5, 2023 | Utrustning för solel

En växelriktare är en modul som installeras mellan solcellerna och elmätaren. Den har till uppgift att konvertera likström som genereras av solceller till växelström, vilket är den typen av ström som används i elnätet. Växelriktaren optimerar effektiviteten av solcellerna genom att justera spänningen och strömmen som matas ut på nätet. Den kan också övervaka och styra strömmen från solcellerna för att säkerställa att den är säker.

Efter solpanelerna och montagesystem är växelriktaren den dyraste komponenten i en anläggning för solel. Det är också en väldigt viktig komponent och utan växelriktare skulle inte systemet fungera. Om det finns en nersida med växelriktaren är det att den kan komma att behöva bytas ut efter 15 år då dess livslängd har begränsningar. Solpower använder växelriktare från Sungrow, FerroAmp, Fronius och Growat och de har generösa garantier och är erkänt pålitliga och uthålliga.

Alla växelriktare som Solpower är uppkopplade mot nätet och ger liverapportering av produktion mm. Din elproduktion kan följa både på en hemsida eller ännu smidigare i en app i telefonen. På så vis får du information i realtid kring din produktion och olika funktioner i din anläggnings.