“”

Solpowers blogg

Hur mycket utrymme tar solceller?

mar 29, 2023 | Installationsfrågor

Ytan och det utrymme solpaneler tar upp på ett tak beror alltså först och främst på vilket antal paneler som monteras, där varje panels storlek och form påverkar ytan. Det kan finnas begränsningar på takets yta som skorstenar eller ventilationshuvar, men det är mycket sällan ett problem att få plats med önskad mängd solpaneler på ett hustak.

Det som kan klassas som en vanlig solcellsinstallation ligger ofta mellan 22-35 paneler och detta ryms på de flesta tak. Ett mindre hus har ett mindre tak, men där lägger man också färre solpaneler. Själva takstorleken är ytterst sällan ett problem eller hinder för att lägga antalet solpaneler man önskar.

Den intressanta frågan är inte storlek på tak utan vilken effektmängd man önskar uppnå med anläggningen och denna totala effektmängd avgör hur många paneler man lägger.

Solpower gör noggranna beräkningar av ditt hustaks yta för att optimera mängden solpaneler och utrymmet för solcellerna mot önskvärd effekt i relation till säker installation för vind och belastning. Kontakta oss här!