“”

Solpowers blogg

Byta elmätare för solceller?

jun 27, 2023 | Installationsfrågor, Utrustning för solel

När solcellerna ligger på plats och alla därtill hörande elledningar installerats färdigt gör Solpower en färdiganmälan till ditt nätbolag. Nätbolaget kommer då att byta ut din elmätare till en som inte bara mäter den el du köper, utan också mäter din överskottsel som du säljer och matar tillbaka ut på elnätet. Det är den el du matar ut på nätet som blir din förtjänst och om det finns ett tillfälle när det höga elpriser är till din fördel är det när du säljer din solel till ditt elbolag.

Solpower kan inte påverka tiden från färdiganmälan till att nätägaren gör bytet av elmätare och väntetiden varierar. Det är gratis att byta elmätare då kostnader relaterad till mätaren ingår i nätavgiften.

För mer solcells-frågor, klicka här