“”

Solpowers blogg

Hur ska takets lutning vara för solpaneler?

jul 4, 2023 | Installationsfrågor

Väderstrecket för panelerna är viktigare än takvinkeln, men självklart avgör monteringsvinkeln hur solcellerna på bästa sätt kan fånga upp solenergin. Detta då lutningen av taket avgör med vilken vinkel som solstrålarna träffar solpanelerna.
En takvinkel på 30 till 45 grader fungerar som riktlinje för att maximera solpanelernas effektivitet under året. Men ett system med solpaneler fungerar mycket bra om lutningen är mellan 15 och 60 grader. Faktum är att i ett nordligt land som Sverige med en lägre vinkel på solinstrålningen är branta tak väldigt lämpade för installationer för solel.

Taklutning som balanserar produktionen

Det kan vara fördelaktigt att använda en lutning som balanserar produktionen mellan sommar- och vintermånaderna om solpanelerna används för att producera el under hela året. Men det är bara möjligt vid nybyggnation där takets vinkel kan tas i beaktning eller ifall man uppför en markmonterad solcellsanläggning.

Fler frågor och svar kring solel och solpaneler här