“”

Solpowers blogg

Är solceller säkra?

jun 20, 2023 | Driftsfrågor, Installationsfrågor

Om solceller installeras på rätt sätt av utbildad personal med certifierad kunskap är de mycket säkra att använda. Det garanterar att monteringen och den elektronik som kopplas och installeras utförs på korrekt och säkert sätt och medför mycket låg risk för skador eller fara för människor.

Som köpare av solceller är det också viktigt följa de säkerhetsföreskrifter som solcellsföretaget eller tillverkaren av solpanelerna bifogar anläggningen. I undantagsfall kan det finnas lokala byggföreskrifter som också bidrar till större säkerhet.

Vägt mot det nästintill obefintliga underhåll som en solcellsanläggning kräver och hur långsiktigt hållbar produktion av solel är blir den sammanfattade bedömningen att solceller är mycket säkra.

Här finns fler frågor och svar kring solceller och solpaneler.