“”
Hur återvinns solpaneler?

Hur återvinns solpaneler?

Elektroniska produkter ska inom Sverige och EU återvinnas utifrån ett direktiv som kallas WEEE-direktivet. Det innebär att den som säljer solpaneler på den europeiska marknaden bär ett producentansvar som innebär att de ska säkerställa att produkten återvinns. Det...
Hur miljövänliga är solceller?

Hur miljövänliga är solceller?

Det är en bra och viktig fråga hur miljöpåverkan och hållbarhet ser ut när det kommer till solceller och solel. Miljömässiga fördelar med solceller • Solel är en förnybar energikälla som under oöverskådlig tid kommer att fortsätta att fungera.• Solens enorma...