“”

Solpowers blogg

Hur stora är solpaneler?

apr 25, 2023 | Installationsfrågor, Utrustning för solel

Ett vanligt mått på en solpanel är 1,1 x 1,7 meter där en panel oftast innehåller 120 stycken halva celler som då ger en högre effekt än hela celler. Det normala är att solpaneler i denna storlek har en effekt på 400-410 w per panel.
Det finns större paneler som är 2,1 x 1 m och dessa består av 72 celler eller 144 halva celler. De större panelerna ger i gengäld mer effekt per panel. En stor panel ger upp mot 535w per panel.

Installerad kw är det intressanta, inte storleken i sig

Luras inte att tro att stora paneler är bättre än mindre. Det är den totala mängden installerad kW som är intressant och vilken effekt respektive panel har. Effekten är oftast högre i större paneler, men i slutändan är det ingen större skillnad på priset per installerad kW.

Solpaneler består inte enbart av solceller, utan inkluderar också en ram, kablar och andra komponenter som krävs för att ansluta panelerna till det övriga systemet. En solpanel väger i regel mellan 20 – 25 kg.

Fler frågor och svar om solpaneler och solel här.