“”

Solpowers blogg

Hur länge håller solpaneler?

apr 18, 2023 | Funktionalitetsfrågor

Den uppskattade livslängden för solpaneler brukar sägas vara 25-30 år, men denna livslängd är fram för allt en uppskattning då tekniken är relativt ny och det inte finns många anläggningar som varit i bruk längre. Det är högst troligt att solpaneler håller långt mycket längre än 25-30 år. Att livslängden kan variera beror, likt alla produkter, på kvaliteten på panelerna, hur installationen är utförd och hur underhållet sett ut över tid.

Solpaneler är tillverkade av olika komponenter, som solceller, ramverk, glas och kablar. De seriösa aktörerna på marknaden tillverkar paneler av hög kvalitet och hållbara material. Det gör att effektgarantitiden för solpaneler ligger på 25 år.

Faktorer som påverkar livslängden

De yttre faktorer som skulle kunna påverka en solpanels livslängd är väder- och vindförhållanden, nederbörd och temperaturväxlingar. Men man har i äldre solcellsanläggningar bara sett obetydlig påverkan av dessa faktorer på panelerna.

När det kommer till frågan hur länge solpaneler håller är det också viktigt att notera att det som med tiden kan förändras är att solpanelerna tappar lite av sin effektivitet på grund av normal nedbrytning av de material de är tillverkade av.
Solpaneler säljs med så kallad effektgaranti, en garanti som utlovar en viss procent av effekten efter 25 år och det vanliga är att denna garantin ligger på ca 85 % av solpanelens effekt vid tillverkningen. Det man funnit vid utvärderingar av solpanelers minskade effekt över tid i svenska förhållanden är att den är lite lägre än i varmare länder. I större internationella studier har man bedömt att effektminskningen är 0,5% per år.

Sammanfattningsvis om livslängden för solpaneler

Sammanfattningsvis kan man konstatera att långsiktig hållbarhet både i material och effektleverans gör att en utlovad hållbarhet på 25-30 år är en trovärdig bedömning. Mycket talar för att dina solpaneler håller betydligt längre än så och fortsätter producera el åt dig i många år.

Fler frågor och svar om solpaneler och solel här.