“”

Vad kostar solceller?

Solceller pris och ekonomi

Investeringen för solceller kan upplevas stor, men sett i ett längre perspektiv är det kanske den klokaste investerging du kan göra för ditt hushåll. Solel betalar tillbaka sig över tid, vilket få andra renoveringar och investeringar i huset gör.

Vad kostar solceller?

Kostnaden för solceller avgörs av framför allt tre anledningar. Anläggningens storlek, vilka solcellspaneler man väljer att installera och hur taket ser ut.
Med skattereduktionen för grön teknik sparar du 15 % av kostnaden för material och arbete, och det är här kan du läsa mer om detta. Solceller pris

solceller pris

Skattereduktion för grön teknik

Det som omfattas av skattereduktionen för grön teknik är solcellssystem, batterilagring av solel man själv producerat och laddningsstationer för elbilar eller elfordon.
För solcellssystem är det konstanderna för arbete och materia som täcks och detta med 15%. För batterier som lagrar solel och laddboxar eller laddstolpar täcks kostnaderna för material och arbete med 50 %. Solceller pris

Detta avdrag får du direkt på fakturan från Solpower när vi utfört din installation. Du behöver alltså inte ansöka om detta bidrag själv. Solpower svarar gärna på frågor som rör skattereduktionen.

Som högst 50 000 kr / år

Staten har beslutat att skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Det som avgör summan beror på hur mycket skatt du har betalat under året och om du har gjort avdrag för annat. Solceller pris

Skattereduktionen gäller den aktuella bostaden och behöver vara gjord i ditt eller den du äger bostaden tillsammans med. Vidare behöver installation avse ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen, en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktionen eller byggnad under uppbyggnad som ägs av den som begär skattereduktionen, och som vid färdigställande ska vara ett småhus eller ägarlägenhet.

Solceller pris per kvm

Solpanelernas storlek variera men de allra flesta är mellan 1-1,1 m breda och 1,7-1,8 meter långa. Ditt tak skapar både möjligheter och ibland utmaningar, men Solpower hjälper dig att hitta den mest optimerade lösningen för hur en solcellanläggning kan monteras på bästa sätt på just ditt tak.

Solcellernas pris räknat på kvadratmeter beror på vilken typ av solceller du väljer att installera. Det finns solceller i olika utföranden och de två vanligaste alternativen är solpaneler som man monterar på taket och solceller som är integreras i takpannorna.

I offertstadiet gör Solpower en noggrann beräkning för vad kostnaden per kvadratmeter blir med den anläggning du är intresserad av att beställa. Installationen är då inkluderat vilket ger dig en överblick vad solcellernas pris blir.

Solceller pris per kW

Ett annat sätt för att räkna ut vad solceller har för pris är att räkna på vad varje installerad kW kostar. I snitt kostar solceller installerade av Solpower 15-17 000 kr per installerad kW (inklusive moms), men vad kostnaden blir i just ditt fall beror på flera faktorer. Ditt val av solpaneler påverkar priset och hur mycket solceller du behöver för att täcka hushållets elförbrukning. 

Vill du själv göra en överslagsberäkning kan du börja med hushållets årliga elförbrukning (i kWh). Om ert hushåll förbrukar 10 000 kWh per år motsvarar det cirka 10 kW. Därefter kan du utgå ifrån att solceller 17 000 kr per installerad kW (inklusive moms). Din investering i solceller skulle i detta exempel landa på cirka 170 000 kr. Det priset kräver också att taket på huset har förutsättningar som gör att mängden paneler kan monteras för att uppnå den önskade effekten.

Hur lång återbetalningstid har solceller?

En superviktig fråga och en av de vanligaste vi får. Med återbetalningstid men vi helt enkelt hur lång tid det tar innan du börjar gå plus på din ursprungliga investering av en solcellsanläggning. Tänkvärt är att du från minut ett med solceller på taket sparar pengar eftersom produktionen av egen solel är gratis.

Kontakta Solpower för mer detlajerade svar runt pris för Solceller.

Flera faktorer spelar in

En större solcellsanläggning har i regel en kortare återbetalningstid än en liten. Den stora pengen du investerar vi inköp av solceller ligger i Sverige på ca 10 år. Även här varierar tiden beroende på anläggningens storlek, hur elpriserna ser ut, hur mycket el du producerar. Även ifall du säljer din överskottsel eller lagrar den med batterilagring eller ifall du utnyttjar skattereduktionen för grön teknik kommer att påverka återbetalningstiden.

solceller pris återbetalning