“”

Solpowers blogg

Hur lång tid tar det ladda elbil hemma?

jun 7, 2023 | Elbilsladdning

Med en laddbox kan man ladda ett tomt 66 kW batteri på 6 timmar. Det är dock ovanligt att elbilsbatterier körs tills de är helt tomma, vilket inte heller är att rekommendera. Det gör att laddtiden ofta är betydligt kortare än 6 timmar, oftast kanske halva den tiden.
En laddhybrid laddas i regel med 3,7 kW i timmen till ett batteri som är runt 12 kWh.

Ladda elbil i vanligt vägguttag

Rent teoretisk är det möjligt att ladda en elbil i ett vanligt eluttag men det finns goda skäl att låta bli. Dels tar det oerhört lång tid då effekten blir så låg. Dels ökar brandrisken genom att laddningen av en elbil via ett vanligt uttag skapar hög belastning över lång tid. Det skapas värme i eluttaget som i värsta fall kan orsaka en eldsvåda.

Ladda elbil med laddbox

Laddning av elbil hemma bör göras med en laddbox och inte via ett vanligt vägguttag. Vid laddning av ett elbilsbatteri omvandlas växelströmmen från husets elnät till likström i eblbilen. Laddboxen överför strömmen och den omvandlas egentligen i elbilen och inte i själva laddboxen, men laddbox gör överföringen till elbilen säker och effektiv.
Vill man utnyttja kapaciteten i sin solcellsanläggning i kombination med sin elbilsladdning maximalt kan man installera ett system från FerroAmp som fasbalanserar husets elförbrukning. Då kan man få full effekt till din trefasanslutna elbilsladdare och vara säker på att säkringarna håller och inte löser ut.

Snabbladdare på laddstationer

När man är ute och åker och behöver ladda sin elbil görs det vid laddstationer som kan beskrivas som snabbladdare. Det går betydligt fortare än laddning hemma då dessa offentliga laddstationer har högre effekt än vad din laddbox hemma har. Begränsningen vid snabbladdare beror mer på hur mycket effekt din elbil kan ta emot.

Solpower berättar mer om elbilsladdning här.