“”
Behövs bygglov för solpaneler?

Behövs bygglov för solpaneler?

Om solcellerna läggs på taket av ett bostadshus och följer takets lutning krävs det normalt inte bygglov. Vid en solcellsanläggning som monteras på marken kan det krävas bygglov om installationen upplevs som en byggnad. Det bästa är att ta reda på vad som gäller i...
Var ska växelriktaren placeras?

Var ska växelriktaren placeras?

Om man placerar växelriktaren i närheten av solpanelerna minskas längden på likströmskabeln mellan solcellerna och växelriktaren. Det minskar risken för strömförluster och ökar effektiviteten. Solpower rekommenderar att placera växelriktaren nära husets elcentral där...
Hur stora är solpaneler?

Hur stora är solpaneler?

Ett vanligt mått på en solpanel är 1,1 x 1,7 meter där en panel oftast innehåller 120 stycken halva celler som då ger en högre effekt än hela celler. Det normala är att solpaneler i denna storlek har en effekt på 400-410 w per panel.Det finns större paneler som är 2,1...
Hur många solpaneler behöver jag?

Hur många solpaneler behöver jag?

En solcellsanläggning på en villa består vanligtvis av ca 22 till 35 solpaneler och hur många som behövs påverkas av flera faktorer som hur mycket ström man önskar producera, panelernas effektivitet, solinstrålning på platsen och till viss del även på effektiviteten...