“”

Solpowers blogg

Var ska växelriktaren placeras?

maj 2, 2023 | Installationsfrågor

Om man placerar växelriktaren i närheten av solpanelerna minskas längden på likströmskabeln mellan solcellerna och växelriktaren. Det minskar risken för strömförluster och ökar effektiviteten.

Solpower rekommenderar att placera växelriktaren nära husets elcentral där det är möjligt och att den monsteras inomhus, även om växelriktare är godkända för att placeras utomhus.

Växelriktaren bör placeras på en välventilerad plats för att minimera förluster på grund av värme. I undantagsfall kan växelriktaren behöva underhåll eller service och bör därför vara placerad på en plats som gör detta möjligt. Om växleriktaren mot förmodan placeras utomhus måste det ske på en torr plats och den ska skyddas från direkt solljus och andra väderförhållanden som kan påverka dess funktion.

En växelriktare ger ifrån sig svag värme vilket gör att den kan bilda en liten värmekälla i ett garage om garaget saknar element. Den ger även ifrån sig ett lågt ljud när den är i funktion.

Fler frågor och svar om solpaneler och solel här.