“”

Solpowers blogg

Vad är fasbalansering?

maj 2, 2023 | Driftsfrågor

Nätanslutningen i ett hus har en huvudsäkring som sätter gränser för hur mycket ström man kan ta ut och hur stor effektbelastning fastigheten har. Med fasbalansering styrs och balanseras strömuttagen mellan faserna för att undvika för hög belastning på en enskild fas vid vissa tider på dygnet.
Mornar och kvällar är ofta husets strömförbrukning som högst. Tvättmaskin, diskmaskin och matlagning kanske pågår parallellt och samtidigt laddar man sin elbil. Utan fasbalansering är risken att inkommande faser utsätts för ojämn belastning och att nivån på huvudsäkringen överstigs och huvudsäkringen går.

Minimera effekttoppar med fasbalansering

Solpower erbjuder ett system för fasbalansering som FerroAmp har utvecklat. Enkelt förklarat kopplar man in en hårdvara på husets alla tre faser och sedan parerar detta belastningen på de olika faserna för att jämna ut effekttoppar.

Systemet man installerar kallas för EnergyHub och bildar en ny trefasanordning, men som inte kräver ytterligare installationer i säkringsskåpet eller i husets elnät. Denna smarta styrning kapar effekttoppar som maximerar användningen av den befintliga huvudsäkringen genom att jämna ut de så kallade lasterna.

Tack vare fasbalansering och en EnergyHub slipper husägaren öka sin storlek på huvudsäkringen, vilket är förenat med högre årskostnad. I vissa fall kan en fastighet till och med byta ner till en mindre huvudsäkring när fasbalansering används.

Maximera solpanelerna med fasbalansering

Genom att fasbalanseringen också kan utnyttja utrymmet på en fas kan ökad belastning möjliggöra effektivare elbilsladdning. Kraften i FerroAmp-systemet kommer till sin fulla rätt när man knyter samman solceller, energilagring och elbilsladdning och skapar ett lokalt likströmsnät i sin fastighet. Framtidssäkra ditt hus och din solelsanläggning tillsammans med Solpower och fasbalansering.

Fler frågor och svar om solpaneler och solel här.