“”

Solpowers blogg

Hur många solpaneler behöver jag?

apr 5, 2023 | Installationsfrågor

En solcellsanläggning på en villa består vanligtvis av ca 22 till 35 solpaneler och hur många som behövs påverkas av flera faktorer som hur mycket ström man önskar producera, panelernas effektivitet, solinstrålning på platsen och till viss del även på effektiviteten hos växelriktaren.
Ur ekonomisk synpunkt är tumregeln att inte producera mer el än vad ens årskonsumtion är, då skattereduktionen som du kan få för solceller i så fall uteblir. Detta är ingen tvingande gräns och många väljer att maximera anläggningen och därigenom producera mer el.

Här är ett exempel där önskemålet är att producera 10 000 kWh (kilowattimmar) på ett år:
I runda tal producerar en 1 kW solpanelanläggning ca 800 – 1000 kWh per år, beroende på var den är placerad och hur mycket solljus den utsätts för.
Utifrån denna genomsnittliga produktion krävas det då cirka 10 kW av solpaneler för att producera 8 000 – 10 000 kWh per år. Det innebär i runda tal 25 paneler på 400 w styck.

Det är också viktigt att notera att solpaneler producerar mer el under soliga dagar och mindre under molniga dagar eller på vinterhalvåret när solinstrålningen är lägre. Detta kan påverka den faktiska mängden el som genereras under året och därför också mängden solpaneler man behöver installera för att uppnå en viss önskvärd mängd kWh.

Fler frågor och svar om solpaneler och solel här.