“”

Solpowers blogg

Hur stor huvudsäkring för solceller

sep 13, 2023 | Driftsfrågor, Installationsfrågor

Måste jag byta huvudsäkring om jag vill lägga solceller? Detta är en vanlig fråga och ofta är det korta svaret: Nej. Det som avgör detta är hur många ampere solcellsanläggningen kan leverera om den producerar sin maximala mängd. Detta svarar med andra ord på frågan hur stor maxeffekt du kan ha på anläggningen. En formel för att räkna ut detta är följande:
Fassystem x Nätspänning x Huvudsäkring

Det vanligaste i en villa är ett 3-fassystem och att nätspänningen är 230 volt. Om det sitter en huvudsäkring på 16 A kan vi med dessa fakta räkna ut vilken maxeffekt din solcellsanläggning har:

3 x 230 x 16 = 11 040 W

Med en huvudsäkring på 16 A kan du alltså bygga en solcellanläggning som har en maxeffekt på 11 kW. Det finns olika sätta att optimera en anläggning för att utnyttja växelriktarens kapacitet tillsammans med solcellerna, något vi på Solpower kan berätta mer om. Vid varje projekt gör vi vårt yttersta för att din anläggning ska leverera så mycket el som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

Du behöver inte ändra din huvudsäkring 16 A även om du skulle installera upp emot 15-16 kW. Inställningar i växelriktaren kan då parera den effekt som produceras över årsbasis.
Det kan vara fördelaktigt att öka sin huvudsäkring för att kunna installera fler solceller eller fasbalanseringssystem från FerroAmp.

Uppgradera huvudsäkring för solceller?
Vill man sätta upp en större solcellsanläggning som kräver en större huvudsäkring finns det några saker att tänka på, bland annat att nätavgiften ökar i takt med huvudsäkringens storlek. Upp till en produktion på 43,5 kW klassas du som mikroproducent och får maximalt ha en huvudsäkring på 63 A och du behöver köpa mer el än du producerar över året.

Fler frågor och svar kring solceller hittar du här