“”

Solpowers blogg

Återbetalningstid för solceller?

sep 19, 2023 | Ekonomifrågor

Återbetalningstiden för investeringskostnaden av solceller varierar beroende på anläggningens storlek, elprisnivåer mm men med en rimlig kalkyl är den mellan 7-9 år.

Vid extrem låga elpriser blir även förtjänsten på såld el från din anläggning lägre, vilket också förskjuter återbetalningstiden för investeringen. Omvänt gäller att vid höga elpriser, då blir din förtjänst också högre. Vid extremt höga elpriser för såld eld skulle återbetalningstiden sjunka ytterligare ner till 5 år eller till och med lägre.

Här i ligger en spänning i att vara både konsument och producent på samma gång. Du vill ha låga elpriser när du måste köpa el och inte själv producerar el, till exempel kvällstid. Men du vill ha höga elpriser när solen ligger på dagtid, får då är din förtjänst som bäst.

Över tid, även när elpriser går upp och ner, är solceller en god investering som betalar av sig på relativt få år vägt mot den långa livslängden en solcellsanläggning har.

Fler frågor om ekonomi och solceller hittar du här