“”
Är batterilagring lönsam?

Är batterilagring lönsam?

Det finns huvudsakligen fyra anledningar till att batterilagra el: • För att öka användningen av mängden egenproducerad el.• Kapa effekttoppar. Göteborgs Engergi har en effektrelaterad tariff och fler elbolag lär följa i deras spår.• Använda batterilagring för att...
Kan solcellerna gå sönder?

Kan solcellerna gå sönder?

Eftersom solpaneler inte består av några rörliga delar som kan gå sönder eller som utsätter panelen för mekaniskt slitage är det ytterst osannolikt att dina solpaneler går sönder. De är också i princip underhållsfria och Solpower samarbetar enbart med leverantörer av...
Fungerar solceller vid strömavbrott?

Fungerar solceller vid strömavbrott?

Svaret är både ja och nej om huruvida solceller fungerar vid strömavbrott. Själva solpanelerna producerar ström om solen lyser vare sig det är strömavbrott eller inte och det hade varit smidigt om det hade räckt för att producera solel. Men växelriktaren som omvandlar...
Hur miljövänliga är solceller?

Hur miljövänliga är solceller?

Det är en bra och viktig fråga hur miljöpåverkan och hållbarhet ser ut när det kommer till solceller och solel. Miljömässiga fördelar med solceller • Solel är en förnybar energikälla som under oöverskådlig tid kommer att fortsätta att fungera.• Solens enorma...
Vad är fasbalansering?

Vad är fasbalansering?

Nätanslutningen i ett hus har en huvudsäkring som sätter gränser för hur mycket ström man kan ta ut och hur stor effektbelastning fastigheten har. Med fasbalansering styrs och balanseras strömuttagen mellan faserna för att undvika för hög belastning på en enskild fas...