“”

Solpowers blogg

Vad är CheckWatt?

mar 20, 2024 | Ekonomifrågor, Stödtjänster

Checkwatt är ett förtag som tillhandahåller stödtjänster och den innovativa tjänsten ”Currently”, som är en avtalad stödtjänst av Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät är ansvarig för att förvalta och förbättra det svenska elnätet, vilket innebär att se till att det förblir i balans mellan elproduktion och förbrukning.

Genom Checkwatts tjänst kan du som äger ett batteri bidra till att upprätthålla stabiliteten i det svenska elnätet genom frekvensreglering och samtidigt få ekonomisk ersättning.

Hur kommer jag igång med tjänsten ”Currently”?
• Använd kalkylverktyget på Checkwatts webbplats för att undersöka vilka intäkter du kan generera genom tjänsten.
• Sluta ett avtal med valfri elinstallatör som kommer till din plats för att installera Checkwatts enhet.
• Din installatör kommer att anmäla dig till Checkwatt för anslutning, vilket aktiverar tjänsten så att du kan använda ditt batteri.
• Efter cirka 45 dagar kommer Svenska Kraftnät att göra din första utbetalning.
• Hur mycket får jag betalt?

Din intäkt beror på efterfrågan och marknadsutvecklingen samt storleken på ditt batteri. Ett mindre batteri på 10 kW kan generera intäkter på cirka 25 000 kronor per år, men med de höga priserna de senaste åren kan det vara upp till 45 000 kronor per år.

Läs fler frågor och svar om solel och solceller här