“”

Solpowers blogg

Hur fungerar frekvensbalansering?

mar 14, 2024 | Stödtjänster

Förenklat så lånar du ut ditt batteri till en s.k. stödtjänst till elnätet. Genom att göra det kopplar de ihop flera batteriinstallationer runt om i Sverige för att gemensamt stödja Svenska Kraftnät i att hålla elnätets frekvens på 50Hz.

Det innebär att du får ersättning för att tillhandahålla ditt batteri, vilket stödtjänsten sedan laddar och tömmer efter behov från nätet.

Detta möjliggörs genom att olika aktörer som tex Varbergsenergi eller CheckWatt erbjuder dig som privatperson, BRF eller företag att hyra ut ditt batteri. Exempelvis har CheckWatt en tjänst som heter ”Currently”, som kontinuerligt övervakar din växelriktare och ditt batteri med en enhet kallad CheckWatt CM10.