“”

Solel

Solel Jönköping och Småland

Att göra sin egen solel är smart och miljövänligt och det är framtidens melodi. Investeringen för solceller och produktion av solel betalar tillbaka sig över tid – och det med råge!

Solceller – en smart sak!

Solceller skapar elektricitet från solens energi. Om det var solens värmeenergi som skapade solel hade det krävst klart väder för att anläggningen skulle fungera. Men eftesom solel produceras av solens energi kommer det att tillverkas el även vid svala dagar.
Solpower hjälper dig producera solel i Jönköping och Huskvarna-området.

Vilka tak är lämpliga?

Det går att lägga solceller på alla typer av tak, som plåttak, tegelpannor eller dyl. Vädersträcket mot solen och taktets lutningen påverkar hur mycket solel som produceras. Lutande tak i söderläge är optimalt, men tak i öst/västligt läge producerar också mycket el.

En anläggning för solel

Det vanliga i villor är en huvudsäkring på 16 A och då lämpar sig en traditionell installation av solpaneler. Solcellerna på taket monteras ihop och till en växelriktare dras det kablar. Likströmmen som produceras på taket omvandlas i växleriktaren till växelström och leds in i husets elcentral. Nu kan elen antingen användas i hushållet eller säljas vidare till ett elbolag.

På detta sätt kan du både miljövänligt och enkelt möta ditt behov av el och sälja den el du inte själv gör åt.

Med en laddbox eller laddstolpe laddar du din elbil på uppfarten och vill du ta ytterligare ett steg i detta att använda den solel du själv producerat kan du börja med batterilagring.

Vad sker med överskottet av solel?

Solpanelerna på ditt tak kommer att producera el som du inte själv hinner använda upp. På sommaren och sommarhalvåret är produktionen som störst, men behovet som lägst, särskilt dagtid då huset ofta står tomt. All denna solel som produceras exporteras ut på det allmänna nätet och du får betalt för detta.

Vem köper min el?

Ditt elnätsägare byter kostnadsfritt ut din elmätare till en som automatiskt både kan mäta inkommande och utgående el. Den solel som säljs kvittas mot den du köper och på din elfaktura avräknas detta. Du väljer själv vem du vill sälja din el åt, men det måste vara samma bolag som du också köper el av.

Hur lång leveranstid har Solpower?

Ta kontakt med oss för att få uppdaterad information om vår aktuella leveranstid från beställd anläggning till att vi monterat den och produktionen är igång. Vid ett projekt upprättar vi en tidsplan med dig när anläggningen ska vara klar. Vi försöker leverera snabbare än vi lovar, inte tvärt om! Solpower monterar solceller i Jönköping, Huskvarna och närliggande områden.

Solel i Jönköping med världsledande varumärken för solceller 

Komponenterna i solpaneler tillverkas uteslutande i Kina och monteras där. Men det finns flera företag som bygger solpaneler i Europa. Solpower som lägger solceller i Jönköping har valt att jobba med ett antal världsledande varumärken som står för miljötänk, beprövad funktionalitet och hållbarhet.

solel Jönköping

Solel från villor

Våra bästa argument!

Vill du kämpa för miljön eller spara pengar.
Gör båda och gå över till en förnybar energiförsörjning. Som villaägare har du goda möjligheter att göra en miljösmart och lönsam investering. Förutom minskade elkostnader ökar investeringen värdet på din bostad – och du kan även tjäna extra pengar på att sälja överskottselen vidare.

Vill du slippa den dyra elräkningen varje månad? Boka en gratis konsultation med oss på Solpower så hjälper vi dig.

Grönt Bidrag

Staten ger c:a 20% – 50% i bidrag till solcellsanläggning, laddbox & batterilagring.

Minska Elkostnaderna

Använd din egenproducerade el för att täcka villans energibehov.

Tjäna pengar

Sälj den el som du inte använder själv till spotpris.

Öka värdet på fastigheten

En solcellsanläggning är attraktivt och höjer marknadsvärdet på villan.

Miljövänligt

Hjälp till i miljö-omställningen med helt förnybar energiförsörjning.

Ferroamp – något för dig?

Om du har en huvudsäkring på 20A eller högre kan Ferroamp vara ett spännande alternativt.
En anläggning där växelriktaren ersätts med en smart EnergyHub som länkar samman ett avancerat system för solel, energilagring och elbilsladdning.

Ett system av möjligheter

Det flexibla systemet går bygga om eller bygga ut, utifrån önskemål och behov. Det skapar möjligheter och då utvecklingen på solelsområdet går med ljusets hastighet är det ingen du idé att ligga i framkant.
Vill man utöka med fler solcellspaneler eller öka batterilagringskapaciteten, vara redo att börja ladda sin elbil direkt med likström när det är möjligt, då är Ferroamp lösningen.

Frigör effekt och ökar stabiliteten

Fasbalansering kan låta som ett krångligt ord, men Ferroamp tar hand om detta åt dig. Det innebär kort att systemet i realtid parerar din belastning på huvudsäkringen, allt för att kapa effekttoppar. Effekt frigörs för elbilsladdning och möjligheten att sänka storleken på huvudsäkringen. Systemet ”delar ut” elen på den säkring som är minst belastad. Hej då, att säkringen går. Hej, framtiden!

Har du förutsättningarna?

Priset på en solcellsanläggning med Ferroamp kostar lite mer än en traditionell, men sett över tid är det utan tvekan ett alternativ att överväga om de grundläggande kraven uppfylls av dig:

  • Du har en huvudsäkring på 20A eller högre.
  • Du har effektabonnemang eller kommer att få det.
  • Du kommer inom en femårsperiod att skaffa elbil.
  • Du önskar kunna utöka med fler solceller i framtiden.
  • Du är intresserad av teknik och önskar högupplöst data från ditt elsystem.

Vi berättar gärna mer om Ferroamp för dig!